BIODIVERSITEIT/ GEGOKT OF RISICO GENOMEN?/ KLAAGBRIEVEN

| jaar 6 | nummer 252 |

| 17-02-2019 | 16.00 uur |


 

| BIODIVERSITEIT |

 

De bebouwde omgeving is de plek voor meer flora en fauna in Nederland en Bergen op Zoom. Wildgroei, beplantingen, natte oeverzones of een verticaal bos langs de gevel van hoogbouw, gevarieerd groen zorgt voor meer biodiversiteit. In een stedelijke omgeving staat de biodiversiteit onder druk door de sobere inrichting van de buitenruimte, efficiënt en traditioneel beheer en versteende tuinen.

Dat moet anders! Een rijker insecten- en dierenleven begint met meer en gevarieerder groen. Bloeiende planten trekken bestuivende insecten aan. Ze zijn belangrijk voor een gezond ecosysteem. Het groen en de insecten zijn een voedselbron voor vogels en andere dieren. De BSD gaat voor een meer insectvriendelijk beheer. Bermen en grasvelden minder frequent maaien zodat percelen bloemrijker worden. Ook niet alles tegelijk maaien en maaisel enkele dagen laten liggen zodat zaden achterblijven. Ook is het goed delen van de groene percelen niet winterklaar te maken zodat insecten en kleine dieren er in de winter kunnen schuilen. Richt nieuw groen zo in dat natuurlijke processen kunnen plaatsvinden. Er liggen veel, nu nog ongebruikte, kansen voor de natuur op daken en langs gevels. Of geef ‘onkruid’ een kans.

De groene agenda factsheets laten zien dat de stad een goed leefgebied kan zijn voor vlinders en (wilde) bijen als 10% van het oppervlak is voorzien van gevarieerd groen. Als er gezaaid wordt gebruik dan zaad van Nederlandse soorten. Ze horen in onze klimaatzone en zullen het dan ook goed doen. Ze passen ook beter bij de soorten insecten die hier van nature voorkomen.

Meer biodiversiteit is één van de voordelen van meer groen in de stad. Andere voordelen zijn te behalen op gebieden als: economie, sociale cohesie, gezondheid en klimaat. Groen helpt ook bij de aanpak van hittestress. Voor de BSD het thema voor de komende tientallen jaren. Meer weten kijk dan eens op https://www.thegreencity.eu

Louis van der Kallen

 


 

| GEGOKT OF RISICO GENOMEN? |

 

Donderdag 7 februari heb ik, na bijna een jaar, weer eens een bezoek gebracht aan het Stadhuis op de Grote Markt. Er was een raadsvergadering gepland waarvoor de fracties van Lijst Linssen en de  PvdA een verzoek tot het houden van een interpellatie hadden ingediend. De verzoekers wilden een volledige beantwoording en alle informatie van het college van B&W over de volgens hen overhaaste en niet transparante aankoop van het gebouw IRS, het suikerlab aan de van Konijnenburgweg.

Voor de mensen op de publieke tribune en de luisteraars thuis was het weinig aantrekkelijk om deze voorgekookte en strak geregisseerde vergadering bij te wonen of te beluisteren. Vooral collegeleden verwezen in hun beantwoording naar eerdere besluiten en raadsstukken die bij veel toehoorders niet of nauwelijks bekend waren. Een weinig aantrekkelijk schouwspel voor het publiek. Het begon al met een uitgebreide inleiding van de voorzitter, de burgemeester, over de spelregels van de vergadering. Het was niet de bedoeling dat bij de beantwoording door het college, de vragen opnieuw opgelezen zouden worden bij de beantwoording. Het was uitgerekend de burgemeester die bij de beantwoording van “zijn” vragen, de vraag uitgebreid voorlas. Ook de beantwoording van de vragen door de leden van het college vond plaats door het voorlezen van de antwoorden die vooraf door een breed gezelschap van ambtenaren zorgvuldig waren geformuleerd. Ruimte voor discussie was er niet of nauwelijks, dat was ook niet de bedoeling gaf de voorzitter vooraf aan.

In de bijdragen van de diverse fracties viel mij de bijdrage van de D66- fractie op. Een afgewogen verhaal over de inhoud van het agendapunt en zonder een belerende of verwijtende houding aan te nemen naar andere fracties. Een bijdrage gericht op de toekomst. De andere fracties hielden zich in hun bijdragen vooral bezig met de regeltjes of met zichzelf. Een werkelijk ongeloofwaardige inbreng kwam van de heer van den Ouden, fractievoorzitter van Groen Links. Hij wilde een  nieuw en fris beeld weg zetten van Groen Links door met een zekere flinkheid te melden dat zijn fractie bij de aankoop van het suikerlab een bewust risico had genomen. Immers zonder risico’s te nemen mis je kansen voor de toekomst. Diezelfde van den Ouden nam het zijn collega van de PvdA  kwalijk toen die het handelen van het college het nemen van  een onverantwoorde gok noemde. Wat is nu het verschil tussen een risico nemen of een gok nemen. Als je daar over dieper nadenkt kom je tot de conclusie dat bij het nemen van een risico het gevaar bestaat op schade of verlies. Een gok nemen is een spel spelen. En dat laatste is de enige juiste typering voor het handelen van het college.

Piet van den Kieboom

 


 

| KLAAGBRIEVEN |

 

In Frankrijk verzamelen burgemeesters nu burgerklachten om de onvrede van gele hesjes te kanaliseren. Er is een ‘Nationaal Debat’ gestart. Gestructureerd in vier thema’s: “ecologische transitie”, “belastingen en publieke uitgaven”, “democratie en burgerschap”, en “organisatie van de staat en publieke diensten”.

Het is een manhaftige poging de onvrede om te zetten in concrete maatregelen om het deksel op de beerput te krijgen of moet ik zeggen op de doos van Pandora. Want die gaat steeds verder open en er komt steeds meer rottigheid uit. Want hoe meer kennis de gele hesjes krijgen over de structuur van hun overheid en hoe er door een beperkt deel van de bevolking er van geprofiteerd wordt, hoe bozer ze zijn geworden. Die klaarblijkelijk blijvende boosheid begint de economie te schaden en de overheid moet nu wel gaan handelen zo lijkt de gedachte. 

De afgelopen weken heb ik op mijn persoonlijke website een aantal artikelen over de mogelijke motieven van de gele hesjes geschreven. Steeds vaker komt bij mij de vergelijking op met de situatie van voor de Franse Revolutie die min of meer qua geschiedschrijving begon met de bestorming van de Bastille in Parijs, op 14 juli 1789. In de maanden voor de bestorming deponeerden boze burgers onder de titel Cahiers de Doléances, ‘klaagbrieven’ hun grieven bij koning Lodewijk XVI in Versailles.
De vereniging van burgemeesters van plaatsen met minder dan 3.500 inwoners, de Association des Maires Ruraux de France heeft het initiatief genomen de gemeentehuizen open te zetten om burgers in staat te stellen middels de aloude Cahiers de Doléances hun klachten en suggesties onder de aandacht te brengen van de officiële instituties. Zij hopen hiermee de onvrede te kanaliseren en het ‘Nationale Debat’ inhoud te geven dat volgens Macron moet leiden tot “een nieuw contract voor de natie”. Worden de Cahiers de Doléances net als in de maanden voor de bestorming van de Bastille een ‘maskerade’ dan hoop ik dat het demasqué, wat dan onvermijdelijk komt, niet een verloop zal krijgen als de Franse revolutie.

Het klaagbrieven idee van de club van burgemeesters van de ruim 30.000 kleine gemeenten in Frankrijk is wel een goede. Nodig de burgers uit tot klagen. Laat de gele papiertjes maar komen. Neem het maar op. En stuur de banden en plakboeken maar op naar Rutte. Of zou Rutte net als Lodewijk XVI ze alleen bewaren en er niet of te laat iets mee willen doen. In Frankrijk zijn er 60.000 bewaard gebleven. Nu wordt er vooral op de sociale media kond gedaan van de frustraties.

Vertaald naar de gemeente Bergen op Zoom zouden er speciale openbare zittingen kunnen komen van de burgemeester, van het college van B&W en van de gemeenteraad met als enig agendapunt het aanhoren van burgers. Te beginnen op marktdagen in een warm stadhuis met een gratis bak soep en een kop koffie. Laat de daklozen hun klaagzang maar eens kunnen richten aan de politici. Zonder agenda of onderwerp. Dat lijkt mij een goede manier om burgerparticipatie in deze tijd vorm te geven. 

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *