WELBESTEED?/ HET NIEUWE GEZICHT VAN HET COLLEGE VAN B&W/ FACILITAIR BEDRIJF

| jaar 6 | nummer 256 |

| 14-04-2019 | 13.30 uur |


 

| WELBESTEED? |

 

Voor fietspaden blijkt geen geld, ondanks de ruime subsidies van de provincie. Dat is verkeerde zuinigheid. Eerder stond in deze nieuwsbrief een artikel “de prijs van fouten”, met  onder andere hoe Tilburg goedkoop aan fietspaden kwam.

Waar blijkt dan wel geld voor? Kijk nog eens terug naar het filmpje wat de BSD maakte over de renovatie van een fontein. Kosten circa 250.000 euro. Ook werd in 2018 het Esperanto monument ‘opgeknapt’. In september 2018 stond er in de nieuwsbrief onder ‘ergernissen’ nog een weinig complimenterend stukje over. Ik noemde het monument volstrekt mishandelt en schreef:  “Wat er nu met het Esperanto monument is gebeurd staat voor mij gelijk aan vernietiging en een volstrekte miskenning van de symbolen van het Esperanto. Gemeente hoe heeft dit kunnen gebeuren?” Ik kreeg op de vraag geen antwoord. Maar wat schetst mijn verbazing afgelopen week? Het dure blinkende staal is verdwenen. Het monument ziet er nu weer een stuk minder oorlogszuchtig uit en doet meer recht aan de betekenis en doelstellingen van Esperanto. Maar wat heeft deze hele exercitie gekost? Weer geld over de balk gesmeten. Dit was geen welbesteed geld! Of de fontein aan de Burgemeester Stulemeijerlaan welbesteed is daar kan je over van mening verschillen. De fontein staat er weer prachtig bij, hoewel je over de kleurstelling een stevige boom kan opzetten. Maar een kwart miljoen voor een fontein, terwijl er voor fietspaden geen geld is, zoals nu voor het snelfietspad tussen Roosendaal en Bergen op Zoom terwijl de staat van onderhoud al jaren slecht is. De BSD schreef over die slechte staat van onderhoud al in 2014 een brief over aan het college van B&W. Over het (wel)bestede geld is het laatste woord nog niet gezegd.   

Het Esperanto monument na de eerste renovatie

Het Esperanto monument na de tweede renovatie

  Louis van der Kallen

 


 

| HET NIEUWE GEZICHT VAN HET COLLEGE VAN B&W |

 

Afgelopen raadsvergadering stonden er slechts een paar punten op de agenda.  Eén van de punten was de beëdiging van wethouder Evert Weys. Omdat wethouder van der Weegen nog niet hersteld is van een burn-out, wat persoonlijk triest genoeg is, zal hij voorlopig nog niet terugkeren en zal de heer Weys hem waarnemen. Dat hij daar voor, na 3 maanden reeds als waarnemend wethouder te hebben gefunctioneerd, nu opnieuw beëdigd moet worden, zal de wet wel voorschrijven, maar vreemd en erg overdreven vind ik het wel.

Maar waar ik het vooral over wil hebben is het optreden van de heer Weys afgelopen donderdag. Bij het lastige dossier Facilitair Bedrijf werd hij bestookt met een groot aantal moeilijke vragen met  vaak een politieke lading. Bij de beantwoording van deze vragen werd ik aangenaam verrast door de deskundige en politiek behendige wijze waarop deze waarnemend wethouder dit deed. De zaak niet mooier voorstellen dan het is en tegelijk afstand nemen van de hijgerige politieke inbreng van een aantal fracties. Voor mij geeft Evert Weys hiermee aan in staat te zijn op een communicatief vaardige en op inhoud deskundige wijze aan het (nieuwe) gezicht van het college van B&W invulling te geven.

Ga zo door Evert, ook al hoef ik het inhoudelijk niet altijd met je eens te zijn.

Piet van den Kieboom

 


 

| FACILITAIR BEDRIJF |

 

Afgelopen donderdag vond er een stevige discussie plaats in de gemeenteraad  over de plaats en het functioneren van het Facilitair Bedrijf. Aanleiding was een subsidie van € 89.000,- in verband met inrichtingskosten die het Facilitair Bedrijf nodig heeft voor de verhuis naar het Eventum.

Het voelde voor mij als een poging tot zware mishandeling van mijn eigen kind. Immers, ik was als wethouder in 2001 degene die het Facilitair Bedrijf heeft opgericht, mij baserend op twee belangrijke onderzoeksrapporten uit 1998. Daaruit kwam naar voren dat in Bergen op Zoom sprake was van twee knelpunten, namelijk het letterlijk ontbreken aan voldoende ruimte voor culturele verenigingen en het onvoldoende plaatsvinden van communicatie tussen de verenigingen onderling enerzijds en met de gemeente anderzijds. Ik heb van het begin af aan forse steun ondervonden van Gert-Jan Huisman vanuit het culturele veld. Hij was en is de man die deze noodzakelijke cultuuromslag handen en voeten kon geven onder verantwoordelijkheid van een bekwaam bestuur.

Het Facilitair Bedrijf heeft zich de afgelopen jaren meer dan bewezen. Dat ze daarbij, zeker in het begin, voor een groot deel afhankelijk was van gemeentesubsidie is evident. Immers, de gemeente heeft er alle belang bij dat haar culturele schatten en talenten kunnen worden ingezet voor haar ambities op het vlak van vrije tijdseconomie en ter promotie van Bergen op Zoom als culturele hotspot.

Ronduit verbaasd was ik over de inbreng van de VVD-fractie. Woordvoerder Joost Pals, die ik de afgelopen jaren in de raad heb ervaren als een slim raadslid, die nadenkt voordat hij iets beweert, veegde de vloer aan met het Facilitair Bedrijf en haar functioneren. Wat is er toch gebeurd Joost dat je zo hardvochtig uithaalt naar de directeur van het Facilitair Bedrijf, jouw voormalig fractievoorzitter van de VVD? Natuurlijk het functioneren van een vrijwilligersorganisatie is vaak voor verbetering vatbaar, dat is inherent aan een organisatie die voor het overgrote deel op vrijwilligers steunt. Maar waarom dan niet eerder deze kritiek geuit? Was dat eerder niet gepast tegenover jouw toenmalig fractievoorzitter? Had dit te maken met de kritiek die mevrouw Stinenbosch, als toenmalig fractievoorzitter van de CDA-fractie, regelmatig had op Gert-Jan Huisman, terwijl ze zweeg over het feit dat de woordvoerder welzijnsbeleid van de toenmalige CDA-fractie werkzaam was bij Stichting Welzijn die volledig afhankelijk is van gemeentesubsidie.

Dat een gemeenteraad kritisch is over uitgave van gelden door het college is vanzelfsprekend. Maar geachte raadsleden, bent u ook zo kritisch over de 1,5 miljoen euro die u gedurende drie jaar heeft uitgegeven voor “Het Stadslab” en nu structureel € 300.000,- per jaar? Sinds kort ben ik een heel kleine ondernemertje in de binnenstad. Het enige wat het stadslab voor mijn zaakje heeft gedaan is het overhandigen van een bosje bloemen om vervolgens drie dagen later terug te komen met de mededeling dat voor een vignet op de winkelruit wel betaald moet worden. Neen, gemeenteraad, blijf kritisch, maar kijk ook naar wat de resultaten zijn van de middelen die u beschikbaar stelt aan het college.

Het Facilitair Bedrijf heeft in ieder geval aangetoond vele vrijwilligers aan zich te kunnen binden met een groot maatschappelijk rendement. De uitgaven voor het Facilitair Bedrijf zijn vanuit deze optiek geen kosten maar investeringen die rendement op kunnen leveren. Het is misschien aan te bevelen dit soort resultaten ook eens te meten bij andere forse uitgaven die u mogelijk maakt.

Piet van den Kieboom

 

STEUN ONS DOOR DE BSD FACEBOOKPAGINA LEUK TE VINDEN

 


Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *