BRAVIS ZIEKENHUIS/ ANDERS KIJKEN/ BLUNDER?!

| jaar 6 | nummer 257 |

| 21-04-2019 | 11.00 uur |


 

| BRAVIS ZIEKENHUIS |  

 

BRAVIS IS OF WAS?

Louis van der Kallen beschouwt het Bravis drama. Heden, verleden en toekomst. Er is nog een kans. Die moeten we wel willen pakken.

Gepostet von Louis van der Kallen am Samstag, 20. April 2019

(geluid aanzetten in video)

Louis van der Kallen beschouwt het Bravis drama. Heden, verleden en toekomst. Er is nog een kans. Die moeten we wel willen pakken.

 


 

| ANDERS KIJKEN |  

 

Rijkswaterstaat overweegt de aanleg van een drijvend zonnepark bij de Kreekraksluizen bij Rilland. De gemeente Reimerswaal wil in principe meewerken aan het plan het bufferbekken van 50 hectare daarvoor te gebruiken.

Ook voor Bergen op Zoom kan het een idee zijn een deel van de Binnenschelde in te zetten. Dat zou een enorme stap kunnen zijn in de Bergse energietransitie en in het tegengaan van de zo nu en dan optredende blauwalgbloei. Een drijvend zonnepark van bijvoorbeeld circa 30 hectare nabij de Molenplaat creëert een groot schaduwveld op het water, waardoor dit minder snel opwarmt en de vorming van blauwalg tegengaat, want blauwalgen hebben warmte en zonlicht nodig om te gaan bloeien. Door de schaduwwerking en temperatuurverschillen in de Binnenschelde ontstaat er als het ware op een deel van de Binnenschelde een andere biotoop, wat de biodiversiteit zal vergroten. Met rietvelden als omlijsting kan het geheel landschappelijk mooi ingepast worden. Ook die omlijsting, mits goed gekozen, kan een toevoeging zijn aan de kwaliteit van het water van de Binnenschelde en ook aan de landschappelijke schoonheid. Dit vergt een andere kijk op wat we willen en kunnen met de Binnenschelde. Wat mij betreft is het een overweging waard. De aanpak van de blauwalg vergt dan geen geld, maar kan met de juiste samenwerkingspartners zelfs geld opbrengen. Met als toegift een forse stap in onze energietransitie opgave en mogelijk positief neveneffect op de biodiversiteit.

Louis van der Kallen

 


 

| BLUNDER?! |  

 

Afgelopen vrijdag een bericht in BNdeStem Met de kop “Raad van State blokkeert plannen Bergsche Poort. Zorg om natuurschade vormt het grootste struikelblok.” In de plannen van de Bergsche Poort blijkt men geen rekening gehouden te hebben met “de nadelige effecten van het project voor de natuur op de zwaar beschermde Brabantse Wal” noch “dat er door toenemend autoverkeer bij het hotel en nieuwe tankstation toch meer stikstofneerslag, in de vorm van uitlaatgassen, bij zal komen”.

In feite heeft de gemeente noch ontwikkelaar rekening gehouden met de PAS regelgeving (Programma Aanpak Stikstof). De BSD fractie vindt dit onbegrijpelijk, mede omdat men binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Bergen op Zoom inzake de PAS regelgeving, inclusief de doelstellingen en de geschiedenis, heel goed op de hoogte is. In juni 2018 stelde de BSD vragen over de PAS regeling in relatie met de uitgestelde aanleg van de nieuwe containerterminal. In het gemeentelijke antwoord op die vragen is te lezen: “het Hof van justitie moet zich uitlaten over de PAS. Indien het Hof bepaalt dat de PAS in strijd is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn, bestaat de kans dat Nederland, voor nieuwe ontwikkelingen die een toename tot gevolg hebben ten aanzien van stikstofdepositie, op slot gaat”. Ook binnen de PAS regeling is het mogelijk dat, indien de PAS niet leidt tot het creëren van ‘ontwikkelruimte’ door het elders terugdringen van de neerslag van stikstof, ontwikkelingen geblokkeerd kunnen worden of zoals de gemeente het in haar antwoord op de BSD vragen zelf formuleerde “op slot gaat”. De Brabantse Wal is een te beschermen Natura 2000 gebied (voor stikstof gevoelige natuur). Wie heeft hier geblunderd? De ontwikkelaar en/of de gemeente? Of is de sfeer binnen ons stadskantoor er één waarbij waarschuwende geluiden weggewuifd of monddood gemaakt worden?

Jammer dat de door de BSD ingediende motie inzake de uitbreiding van het plangebied van het bestemmingsplan Poortgebied Bergse Heide het in december 2018 niet haalde. Anders had natuurcompensatie op korte termijn al (deels) geregeld kunnen worden.

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *