VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR, BRANDWEERKAZERNE, KENMERK PJ/19002.

 


 

Bergen op Zoom, 31 maart 2019

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft:          verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk PJ/19002.

  

Geacht College,

Het tot ontwikkeling brengen van het terrein van de voormalige brandweerkazerne heeft tot heel wat commotie en verwarring geleid. Voor de BSD fractie zijn de laatste berichten, waarin de ontwikkelaar Fivente aangeeft af te zien van ontwikkeling, maar wel voornemens is een schadeclaim te vorderen bij  de gemeente Bergen op Zoom, aanleiding kennis te willen nemen van de koopovereenkomst en alle voorgaande stukken in deze.

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoeken ondergetekenden inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op de besprekingen, mailwisseling, brieven, telefoonnotities en dergelijke met de ontwikkelaar Fivente en eventuele derden over een eventuele realisatie of planvoorbereiding van een ontwikkeling van het terrein van de voormalige brandweerkazerne. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekenden verzoeken uw College hen kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen en verzoeker te informeren waar en gedurende welke periode inzage mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Namens de BSD-fractie,

Piet Juten

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *