VRAGEN EX ART. 36 INZAKE PACHT PROTIX, KENMERK LVDK/19006.

 


 

Bergen op Zoom, 11 juni 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA
Bergen op Zoom

BETREFT: VRAGEN EX ART. 36 INZAKE PACHT PROTIX, KENMERK LVDK/19006.

 

Geacht College,

 

Uit het Kadaster blijkt dat Protix het erfpachtrecht van haar terrein in Bergen op Zoom op 2 oktober 2018 heeft verkocht aan Hermetia Vastgoed BV in Tilburg.

– Is dit gegeven bij uw college bekend?
– Was dit bij het sluiten van de pachtovereenkomst reeds bekend en zijn hier in het pachtcontract afspraken over gemaakt?
– Zijn er juridische gevolgen van de verkoop van het pachtrecht? Zo ja, wat zijn deze?
– Wat betekent dit bij een eventueel in gebreke blijven van de pachter ten aanzien van betaling van de pachtsom of bij een eventuele bodemverontreiniging? Hoe liggen dan de verantwoordelijkheden van de pachter (Hermetia Vastgoed BV) en de feitelijke gebruiker van de gronden (Protix)?

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.
 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *