WOB VERZOEK INZAKE DIKKE BOOM GOUVERNEMENTSPLEIN

 


 

Bergen op Zoom, 28 augustus 2019

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA
Bergen op Zoom

BETREFT: VERZOEK WET OPENBAARHEID BESTUUR, ONS KENMERK: LVDK/19012.

 

Geacht College,

 

De afgelopen jaren heb ik met regelmaat gezien dat aan de Dikke Boom en aan zijn zuster op de Parade boom chirurgisch werk is verricht. De BSD-fractie verondersteld dat dit werk met rapportages, opdrachten en foto materiaal is onderbouwd.

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op het onderhoud aan de plataan aan het Gouvernementsplein en aan de plataan op de Parade.

Ondergetekende verzoekt Uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen.
In de verwachting dat U de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.
 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *