BTW EVENTUM (?)

 

   


 | LVDK/ 19023 | 28-11-2019 |

 

Geacht college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom,

 

Uw college heeft ten aanzien van het Facilitair Bedrijf (FB) een aantal maatregelen aangekondigd die feitelijke de ‘bedrijfsstructuur’ van het FB tot in haar wezen aantasten. De vraag is nu wat betekent dit voor de toekomstige fiscale positie van het FB ten opzichte van de gemeente als eigenaar en realisator van het Eventum? Ergo in hoeverre is de, door het college opgetuigde, BTW constructie inzake de bouw en onderhoudslasten in de nieuwe verhouding van de gemeente en de huurders van delen van het Eventum in de lucht te houden?

Er is straks mogelijk geen sprake meer van BTW belaste huur! Het college heeft bij de bouw een substantieel bedrag in vooraftrek genomen en de toekomstige onderhoudslasten eveneens exclusief BTW geraamd.

Ondergetekende verwijs uw college naar de inhoud van uw brief aan de leden en burgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom d.d. 24 april 2019. Uw kenmerk 24-4-2019 – Beantwoording openstaande vragen nav Raadsvergadering 11-04-2019 – U19-006187.PDF

Mogelijk relevante delen van die brief zijn:

  • “Naast een deel van het Eventum heeft het FB sinds 2013 ook Bolkstallen III in gebruik. Voor Blokstallen III lukte het niet om te opteren voor BTW belaste verhuur. Dit speelde in april 2017. Deze constatering is aanleiding geweest om in relatie tot het Eventum de mogelijkheid van BTW belaste verhuur nader te laten onderzoeken door een BTW specialist. Het 1e advies dat hierover is afgegeven dateert van 6 april 2017 en is positief over de mogelijkheid om btw-belaste verhuur te hanteren.”
  • “In relatie tot de btw-belaste verhuur wil ik erop wijzen dat in de subsidieverlening 2019 de volgende voorwaarde is opgenomen: Voor het Eventum dient door het FB nadrukkelijk geopteerd te worden voor belaste verhuur (dus incl. BTW). Indien het FB niet mag/kan opteren voor belaste verhuur (op grond van het oordeel van de fiscus) dan vervalt de huurovereenkomst.’

Nu mogelijk de verhouding met een huurder van 63 % van de ruimten in het Eventum wijzigt verander mogelijk ook de BTW verhouding met de fiscus met voor de gemeente gevolgen die mogelijk het half miljoen euro kan overstijgen. Worden ook deze eventuele financiële gevolgen betrokken bij de toekomstige invulling van de taken en juridische structuur van het FB?

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.


   

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *