STAALKAARTEN VOOR DE BRABANTSE WAL

 

   


 | LVDK/ 19028 | 22-12-2019 |

 

Geacht college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom,

 

Nu Bergen op Zoom er over gaat nadenken de toeristenbelasting te verhogen om deze gelden ten goede te laten komen aan het toerisme en de recreatie in onze mooie stad en ommeland, neemt de BSD-fractie de vrijheid een suggestie te doen om deze mooie regio en de Brabantse Wal meer herkenbaar te maken. Bijvoorbeeld met behulp van een ontwerpershandboek waarmee meer eenheid gecreëerd kan worden in de ‘losse’ inrichtingselementen zoals: zitgelegenheden, bewegwijzering en informatiebordjes. Maar ook in de vormgeving van afrasteringen, toegangshekken, fietspaden, parkeerplaatsen (in de natuur), (vis)steigers, aanlegplaatsen, kijkschermen enzovoorts. Op een zodanige wijze dat het gebied meer herkenbaar wordt. Hoe mooi zou het zijn dat een dergelijk ontwerpershandboek uiteindelijk een aantal staalkaarten oplevert waarmee ondernemers, gemeenten, provincie en waterschap gezamenlijk dit gebied krachtiger op de toeristisch kaart kunnen gaan zetten.

Natuurlijk zal pas op de langere termijn het effect echt zichtbaar worden. Maar als de deelnemers consequent jaar na jaar bij al hun (vervanging)investeringen die staalkaarten zouden gebruiken als leidraad, kan de Brabantse Wal in beeld meer gaan leven.

Wat ons ideaalbeeld is voor de ontwikkeling van dergelijke staalkaarten is als deze tot stand komen door ontwerpen van kunstenaars en ontwerpers uit onze regio. Waarbij bij de realisering zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van materialen uit de regio.

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.


   

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *