URGENT: CYBER SECURITY

 

   


 | LVDK/ MCM 20004 | 17-01-2020 |

 

Geacht college,

 

Naar aanleiding van urgente waarschuwingen op diverse specialistische sites heeft het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid een waarschuwing doen uitgaan. (https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/januari/16/door-citrix-geadviseerde-mitigerende-maatregelen-niet-altijd-effectief)

 1. Bent u op de hoogte van de gevaren op alle versies van het Citrix ADC en de Citrix Gateway servers?

 2. Heeft uw college hier eenduidige coördinatie rondom opgezet?

 3. Gebruikt de gemeente Bergen op Zoom, of gebruiken samenwerkende instanties rondom de gemeente dit systeem?

 4. Zo ja, zijn deze instanties ingelicht en op de hoogte van dit kritieke lek?

 5. Wanneer zijn deze instanties ingelicht en door wie?

 6. Zo ja, is het gebruik van dit systeem opgeschort?

 7. Zo niet, waarom niet?

 8. Mocht er gebruik gemaakt worden en zijn van dit systeem. Is er controle gedaan naar eventueel misbruik van dit lek?

 9. Is hierbij data gestolen?

 10. Is er getracht in te breken?

 11. Wie coördineert dit?

 

Uw reactie/ handelen afwachtend,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen,
Marcel Mulder.


   

Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *