FEITENRELAAS BRANDINSTALLATIE

 

   


 | LVDK/ 20008 | 20-01-2020 |

 

Geacht college,

 

De BSD-fractie heeft bij het doorlezen van het dit weekeinde ter beschikking gestelde feitenrelaas vele male een gevoel van diepe schaamte en woede ervaren. Schaamte en woede over het functioneren van uw college en voorgaande colleges t.a.v. het beheer van het zwembad de Schelp.

Wat ons het diepste trof is: “ tijdens de werkzaamheden werd stukje bij beetje duidelijk dat de brandscheidingen volgens de gebruiksmelding van 2013 in werkelijkheid niet aanwezig waren”. Ook brandkleppen ontbraken en brandwerende wanden en vloeren en daken waren niet brandwerend afgewerkt. Kabels bleken met tape aan elkaar geplakt en brandmelders bleken uit geprogrammeerd c.q. losgekoppeld.
Hier lijkt van opzet sprake te zijn. Hier lijkt ook sprake van het doen van een onware melding! Bij “uit geprogrammeerd of losgekoppeld” lijkt van opzet sprake. Dit zou nader onderzocht moeten worden.
Ook de handelswijze van de brandweer verlangt nader onderzoek. Brandinstallatie en brandscheidingen die niet deugen c.q. zelfs niet aanwezig bleken zijn in 2017 door de brandweer goedgekeurd. Hier lijkt sprake van ernstige disfunctioneren van de brandweer. Het geen ernstige gevolgen had kunnen hebben bij brand!

  • Heeft uw college inmiddels het OM gevraagd om een justitieel onderzoek naar deze zaken c.q. aangifte gedaan van het doen van een valselijke/onware melding?
  • In dien de voorgaande vraag met nee dient te worden beantwoord dan graag een motivatie waarom uw college niet om een justitieel onderzoek heeft gevraagd c.q. aangifte heeft gedaan.
  • Heeft uw college reeds stappen ondernomen inzake de schijnbare ondeugdelijkheid van de brandweer inspectie in 2017?
  • Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Dit is onverstelbaar niet te geloven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *