WONINGSPLITSING

 

   


 | LVDK/PJ 20015 | 24-03-2020 |

 

Geacht college,

 

De fractie van de BSD ziet met regelmaat een initiatief voorbij komen met betrekking tot het splitsen van een woning in de binnenstad in twee of meerdere appartementen.
De eigenaar of de initiatiefnemer gaat hiertoe over om redenen dat het object in de oorspronkelijke staat niet makkelijk verkoopbaar en/of bewoonbaar te maken is. Tevens omdat het object over voldoende inhoud beschikt. En wellicht ook om geld te verdienen.
Het zal niemand ontgaan dat “één plus één meer is dan twee”.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd woningen te splitsen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  • er mag geen sprake zijn van nadelige gevolgen voor de karakteristiek van het gebouw; bij monumenten dient dit te blijken uit een bouwhistorisch onderzoek ,
  • ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s moet in voldoende ruimte worden voorzien in relatie tot de planwijziging,
  • per verdieping mag ten hoogste één woning worden gerealiseerd,
  • indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling dient de procedure te worden gevolgd dat in voorliggend wijzigingsplan voldaan wordt aan de parkeernorm, de karakteristiek van het gebouw behouden blijft en er één extra woning wordt gerealiseerd.

De BSD-fractie is een voorstander van het goed benutten van leegstaande panden en verdiepingen t.b.v. woonruimte en ziet hier ook een verdienmodel voor de gemeente.
Het is mede om die reden dat de BSD-fractie zich graag laat informeren over de woningtoename die op deze wijze de afgelopen vijf jaar tot stand is gebracht. Zijn er planschade- en of anterieure overeenkomsten afgesloten met de initiatiefnemers. Passen alle initiatieven binnen bovenstaande voorwaarden (wat als er drie of vier appartementen bijkomen)? Wat is de bijdrage geweest aan het parkeerfonds. Wat heeft het de gemeente opgeleverd aan leges en vergoedingen van plankosten en wat is het overige financiële voordeel (hogere bijdrage gemeentefonds, WOZ- heffingen e.d.).

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen,
Piet Juten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *