HERIJKINGSNOTITIE INTEGRALE VOORKEURSSTRATEGIE ZUIDWESTELIJKE DELTA 2021

 

   


 | LVDK 20016 | 03-04-2020 |

 

Geacht college,

 

Met enige verbazing heeft de BSD fractie kennis genomen van “Het college heeft kennisgenomen van de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 2021 en de aanbiedingsbrief van de voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta” in de Openbare Besluitenlijst 17 maart 2020 van uw college.

Dat stuk bestaat naar onze informatie niet eens. Wat zeker wel bestaat en waar uw college mogelijk op 17 maart 2020 kennis van heeft genomen is de Herijkingsnotitie Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta die moet leiden tot de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 2021. Uw eventuele reactie op de Herijkingsnotitie diende binnen te zijn voor 16 maart bij het secretariaat van de Zuidwestelijke Delta! Behandeling op 17 maart is dan mosterd na de maaltijd. Wat is de reden van de late behandeling in uw college?

Nu uw college van de voor de BSD-fractie onvindbare Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 2021 kennis heeft genomen verzoekt de BSD fractie dit stuk te agenderen voor een komende commissievergadering Ruimte, Duurzaamheid en economie. Mocht het stuk dat in uw bijeenkomst op 17 maart werd behandeld de Herijkingsnotitie Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 2021 zijn, dan verzoekt de BSD fractie dit stuk omgaande ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

 

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *