DE STATIE 2, 4611 BX, BERGEN OP ZOOM

 

   


 | LVDK 20037 | 15-07-2020 |

 

Geacht college,

 

De BSD-fractie bereiken vragen over de ontwikkelingen rond en binnen de het bouwwerk De Statie 2, een appartementencomplex ontwikkeld en bedoeld voor huisvesting van personen met een (extramurale) zorgbehoefte. De huisvesting wordt verzorgd door de Zintri Zorggroep, zorgverlener op gebied van A.S.S.- cliënten (autisme spectrum stoornissen). Toen dit plan ontwikkeld werd, stelde de ontwikkelaar dat de vraag naar dit soort huisvesting gigantisch zou zijn. De wachtlijsten waren – zo werd toen beweerd – lang en geluiden van spoor en stad zouden voor mensen met een autistisch spectrum geen enkel bezwaar zijn. Volgens de omwonenden werd daarom het bestemmingsplan aangepast en het aantal parkeerplaatsen werd/is op deze groep afgestemd. De bewoners zouden vanwege hun ‘beperkingen’ vaak geen rijbewijs hebben was het argument.
Volgens de vergunning zouden alleen doelgroepen worden aangewezen die binnen de extramurale zorg vallen. De praktijk wijst anders uit. Verhuur aan zorgbehoevenden blijkt moeilijk. De vraag is klaarblijkelijk als sneeuw voor de zon verdwenen.

Sinds enkele dagen hangen er tot schrik van de omwonenden borden van Hopmans (zie foto). Zie ook het website bericht!
https://www.hopmanswonen.nl/huizen/particulier/de-statie-bergen-op-zoom/

Daarin is te lezen: “De overige appartementen en studio’s worden nu aangeboden op de particuliere markt om een gemengde woonvorm, ook wel de ‘magic mix’ genoemd, te stimuleren. Dit houdt in dat er in het complex verschillende doelgroepen gehuisvest worden zodat mensen uit een beschermd woonklimaat en met maatschappelijke begeleiding mengen met onder meer starters om de integratie in de samenleving te optimaliseren.” Dit betreft verhuur aan particulieren en geen doelgroep die binnen de extramurale zorg valt.

De nu uitgenodigde huurders/bewoners zullen wel een beroep doen op de nu reeds schaarse parkeerplaatsen in de omgeving. De angst is ook dat zich nu bewoners gaan aandienen die tot overlast zouden kunnen leiden. Dit mede omdat de ontwikkelaar eerder plannen had ter plaatse joblodges (huisvesting voor arbeidsmigranten) te realiseren.

  • Is het voornemen van de verhuurder conform het bestemmingsplan?
  • Is hier overleg over geweest tussen gemeente en de verhuurder/ontwikkelaar?
    Voorziet de vergunning in het voornemen van de verhuurder/ontwikkelaar?
  • Hoe zit het met de parkeernorm?
  • Heeft de verhuurder/ontwikkelaar rechtmatig “korting” verkregen op het aantal te realiseren parkeerplaatsen?
  • Door omwonenden is geconstateerd dat er met regelmaat vier personen verblijven in een éénkamer appartement. Is dit conform de verleende vergunning?
  • Hoe voorkomt de gemeente dat De Statie 2 in de praktijk zich kan ontwikkelen tot een joblogdes-achtig gebruik?

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *