ADAPTATIE COVID-19

 

   


 | LVDK 20039 | 21-07-2020 |

 

Geacht college,

 

De GGD in Brabant is verontrust over het COVID-19 virus dat blijkbaar geen zomerslaap lijkt te houden. Dat baart de GGD, maar ook de BSD grote zorgen met de aankomende herfst en winter in het vooruitzicht. Zo goed als alle besmettingen blijken binnen plaats te vinden. Dat maakt de GGD en de BSD nóg bezorgder voor de aankomende herfst en de vermoedelijk onvermijdelijke tweede COVID-19 golf.

De BSD maakt zich grote zorgen als het gaat om de horeca van Bergen op Zoom. De horeca is één van de pijlers die zorgt voor levendigheid in onze gemeente; tegelijkertijd is zij ook een bron van inkomen voor velen.

De BSD stelt daarom voor om voor de herfst samen met de horecaondernemers een plan te ontwikkelen waarbij de horeca – uiteraard waar mogelijk – een soort van demontabele winterterrassen kan realiseren. Geventileerde ruimtes zijn namelijk veiliger. Een geconstrueerd buitenterras, dus met voldoende ventilatie, doch aangenaam verwarmd biedt de horeca, de bezoeker én de gemeente kansen. Kansen om zich te onderscheiden én kansen om het leven onder het vervelende virus toch zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

Met het oogpunt om de ventilatie en desinfectie in half gesloten ruimten, zoals een demontabel winterterras, vraagt de BSD het college dan ook om informatie in te winnen bij de bevoegde instanties. Het verzamelen van deze kennis kan hopelijk gebruikt worden om de ruimtes in de horeca, maar ook in de detailhandel en andere door het publiek gebruikte ruimtes te helpen zich zo goed mogelijk en dus veilig mogelijk voor te bereiden op wat waarschijnlijk komen gaat: een tweede coronagolf.

Op deze manier kan Bergen op Zoom zich ook onderscheiden en zich economisch proberen te weren. Het is niet alleen de horeca die afstevent op een tweede COVID-19 golf, met alle economische gevolgen van dien. Tal van economische sectoren zijn zwaar getroffen en zullen lijden onder de eventuele gevolgen van een tweede golf .

Verder wil de BSD een oproep doen aan het college:

  • Is het college geneigd om een oproep te doen aan de burgers van Bergen op Zoom om hun onbekende, maar misschien wel goede ideeën die kunnen bijdragen aan beperken van de gevolgen van het virus in te sturen naar een daar speciaal opgezet forum?

Er zijn voldoende mensen uit de dagelijkse praktijk, maar ook professionals, die hun “gedachtesteentje” kunnen bijdragen.

Als voorbeeld noemen wij de supermarkten die veelal reeds gestopt zijn met het reinigen van winkelkarren en -mandjes, en zelfs het aanbieden van desinfectiebenodigdheden. De BSD doet door middel van deze oproep dan ook een poging om als gemeente de burger en professional te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Nu ook bekend is geworden dat kinderen wel degelijk in grote mate een infectiebron kunnen zijn en dat mondkapjes wel degelijk blijken de risico’s te beperken, is het misschien goed om samen na te denken wat dit voor de Bergse samenleving kan betekenen en wat wij gezamenlijk kunnen ondernemen om elkaar te helpen en beter te beschermen.

Nu regionale lockdowns tot de mogelijkheden lijken te gaan behoren, zou het goede voorbeeld van Bergen op Zoom tot navolging kunnen leiden. Contact met de regiogemeenten zou kunnen zorgen dat het gezondheids- en economisch belang in samenwerking culmineert tot een leefbaar plan van aanpak.

De BSD heeft voldoende inbreng van de burgers en professionals gekregen om te durven aangeven dat ook daar hele waardevolle ideeën, maar ook waarschuwingen voor valkuilen tussen zitten.

Het is uiteraard niet de bedoeling van de BSD om de aanpak van COVID-19 te decentraliseren. Door het centraliseren van de input van burgers en bedrijven kan de gemeente gericht de bevoegde instanties om duidelijkheid en/ of advies vragen. Het kan voor de mededenkers ook voor opluchting en minder stress zorgen; men voelt zich meer serieus genomen en het schept een plaatselijke vorm van duidelijkheid en duiding.

De strijd is nog niet gestreden!

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *