HERINRICHTING GUIDO GEZELLELAAN

 

   


 | LVDK 20050 | 26-08-2020 |

 

Geacht college,

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met Stadlander een deel van de Guido Gezellelaan aangepakt. Zoals gebruikelijk zijn er dingen goed gegaan en hadden er dingen beter gekund. Ik kan zeker brommen over het gebrek impact op de hittestress. De materiaalkeuzen hadden beter gekund. Maar het mag ook gezegd worden: de Guido Gezellelaan is er op veel punten beter uit gaan zien. Soms iets te goed. Veel doorgaand verkeer maak gebruik van deze route om bijvoorbeeld verkeerslichten te vermijden en dat levert extra geluidsoverlast en een extra gevoel van verkeersonveiligheid op.

Er is een aantal punten dat (nog) nadere aandacht behoeft.

  • Zo zijn de flats niet meer bereikbaar vanaf de Guido Gezellelaan. Dat is een compliment waard. Het stopt sluipverkeer langs de flats. Wat echter als gevolg van die maatregel ook had gemoeten: is het 90 graden of 180 graden draaien van de straatnaambordjes “Guido Gezellelaan langs de Burgemeester Blomlaan (doodlopende weg) . Dat is de enige route NAAR de flats. Als je die inrijdt, kun je niet zien wat op de bordjes staat. Dat kun je pas zien als je te ver doorgereden bent en je hebt moeten keren.

Is het college bereid deze omissie te alsnog te corrigeren?

  • De kwaliteitsbeleving van een woonbuurt is soms van ‘kleine’ dingen afhankelijk.

Belangrijk voor mensen is het ‘parkeergenot’ of de parkeerergernis. Voor de flats zijn  parkeerplaatsen. Voor deze tijd zijn dat er veel en veel te weinig. Toen de flats gebouwd werden, was het autobezit van een geheel andere orde. Dat noodzaakt tot een  optimaal gebruik van de parkeerplaatsen. Daartoe is het gewenst dat de ‘belijning’ goed zichtbaar moet zijn. Dat is nu geenszins het geval. De rudimentaire belijning in de bestrating is bij duisternis niet of nauwelijks zichtbaar. Gevolg is dat in de praktijk de vakindeling geen rol van betekenis speelt. Op een ochtendje wandelen kan je tientallen geparkeerde auto’s zien die lukraak geparkeerd lijken. Het gevolg is dat er minder kunnen staan. Verder gevolg: ergernis en frustratie die deels vermijdbaar zijn.

Is het college bereid de parkeerplaatsen voor de flats te belijnen?     

  • Voor de oude flats staan de lantaarnpalen vrijwel zonder uitzondering scheef. Ze hellen over naar de flats. De oorzaak is goed te zien: deuken op bumperhoogte. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit bij het uitrijden van de parkeerplaatsen gebeurd. Er is immers voldoende ruimte. TOCH GEBEURT HET EN IS HET HERHAALDELIJK GEBEURD.

Tijd voor een rechtzet actie. Bij de achterste flat (die met de hoogste huisnummers) zijn op de lantaarnpalen stickers geplakt met de mededeling “schade is in behandeling”. Ik ga uw college niet vragen waarom die stickers ontbreken op de lantaarnpalen bij de andere flats. Dat is een evident gebrek aan waarnemingskwaliteit en liefde voor het vak bij de stickerplakker! Die slechts klachten opvolgt!  

Is het college bereid de overhellende lantaarnpalen recht te zetten en de onderste 1,5 meter te voor zien van luminiscerende verf?     

  • Tot zover de relatief weinig kostende (korte termijn) oplossingen. Een echte oplossing voor de parkeerproblemen zou het scheppen van extra parkeerplaatsen zijn bijvoorbeeld aan de kopse kanten van de flats aan de zijde van de Burgemeester Blomlaan. Mocht het ooit tot een reconstructie of aanpak komen van de omgeving, van de flats die blijven, dan graag dit meenemen.
  • Tot slot een leerpunt voor de eventuele verdere vervanging van de bestaande flats. Stadlander heeft iets moois weggezet. Maar schoonheid alleen is niet het doel van het vernieuwen van een buurt. Buiten de ‘foute’ materiaalkeuzen uit het oogpunt van beperking/aanpak hittestress richt ik een pijl op de materiaalkeuze voor de parkeervoorzieningen op straathoogte. Het ziet er mooi uit. MAAR het kleurenonderscheid tussen parkeervak en bestratingsbelijning is bij duisternis onvoldoende en is/wordt door verkleuring/slijtage steeds minder. Mocht Stadlander besluiten tot vervanging van de nog resterende oude flats dan dit graag meenemen in het overleg met Stadlander. Het kan en moet beter!

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *