KWALITEITSCRITERIA VTH

 

   


 | LVDK 20052 | 13-09-2020 |

 

Geacht College,

 

In het focusakkoord zijn onder meer de volgende opdrachten opgenomen: “verbeteren kwaliteit organisatiebreed” en “borg de kennis en kwaliteit”.

Afgelopen week is de “kennisdrager” monumentenzorg, naar onze informatie, met pensioen gegaan. Je zou verwachten dat deze – voor onze gemeente met honderden beeldbepalende monumenten  uiterst belangrijke positie – door een persoon vervuld zal gaan worden die aan alle aan die positie te stellen eisen in ruime mate voldoet. Kortom: hij of zij voldoet aan de VTH-criteria!!

Vanuit de organisatie bereiken ons geluiden dat het plan is om iemand zonder opleiding/ervaring uit de gemeentelijke organisatie te plukken en hem tot opvolger te benoemen.

  • Wat zijn de eisen die aan de voornoemde vacature bij een interne vervulling worden gesteld?
  • welke eisen zouden gesteld worden bij een externe vervulling?
  • naar de mening van de BSD fractie zou bij de vervulling van deze vacature de VTH-criteria (waar de provincie geacht wordt op toe te zien) gebruikt moeten worden! Is uw college voornemens bij de eventuele vervulling van de vacature bij monumentenzorg de VTH-criteria te volgen?
  • zo nee, waarom niet?

 

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *