MAZAIRACTERREIN

 

   


 | LVDK 20059 | 05-11-2020 |

 

Geacht College,

 

De fractie van de BSD is blij dat er ontwikkelingen zijn op het voormalig Mazairacterrein, maar heeft wel de volgende bedenkingen en vragen.

Sinds de sluiting begin 2015 heeft het leegstaande complex te koop gestaan.

De BSD fractie is bekend met het feit, dat de afgelopen jaren zowel eigenaar als ontwikkelende partijen niet stil hebben gezeten en dat er met regelmaat is geïnformeerd naar de mogelijkheden voor herontwikkeling op deze locatie.

Het antwoord op deze verzoeken (enkele zijn ons bekend) was steeds hetzelfde, te weten: deze locatie is voorlopig nog niet in beeld voor herontwikkeling. Met andere woorden, wacht maar rustig af.

De eigenaar moet wát blij zijn geweest toen hij het voor 1 miljoen euro kon verkopen (ongeveer de prijs van twee binnenstadswoningen).

Verbaasd waren wij dan ook, gezien de langdurige voorgeschiedenis van stilstand, dat er plotsklaps een kant en klaar plan werd gelanceerd van 85 appartementen (grondprijs per appartement slechts € 12.000).

Ook de commissie Ruimtelijke Kwaliteit was verbaasd en vroeg zich af welke visie er onder dit plan lag. Welnu die was er niet want deze locatie was voorlopig nog niet aan de beurt voor herontwikkeling. Naast de euforie van een mooi nieuwbouwplan zijn er natuurlijk de vraagtekens die plaatselijke en regionale ondernemers zetten bij de wijze waarop dit plan met stoom en kokend water tot stand is gekomen.

  • De fractie van de BSD wil dan ook graag van uw college weten of het haar bekend was dat er meerdere belangstellenden voor deze ontwikkeling waren en zo ja waarom uiteindelijk is gekozen voor het relatief onbekende ingenieursbureau AKM.

  • De ontwikkeling zou de aftrap zijn voor een herstructurering van de hele buurt. Kan het college uitleggen hoe dat er dan uit gaat zien, want tot nu toe ontbreekt het aan elke visie.

  • Hoe kan AKM rekening houden met de herontwikkeling van Plein 13? Er is geen herontwikkeling van Plein 13.

  • Hoe verhoud een en ander zich tot de Provincie? Die gaan toch samen met de gemeente de herontwikkeling bekijken, als die er ooit komt?

  • Hoe kan uw college instemmen met twee flats die zelfs hoger zijn dan de flats aan de Heijningen?

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

P. JUTEN,
LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *