VOORTGANG MOTIE 4 ~ VOORTVARENDE AANPAK CENTRALE HUISVESTING BOUWCLUBS D.D. 9 JULI 2020

 

   


 | LVDK 20062 | 11-11-2020 |

 

Geacht College,

 

Het dictum van motie 4 ~ Voortvarende aanpak centrale huisvesting bouwclubs d.d. 9 juli 2020 luidde; “Verzoekt het college met voortvarendheid de onderhandelingen voort te zetten, zodat nog bij de begrotingsbehandeling in november 2020 overeenstemming wordt bereikt”.

  • Wat is de stand van zaken bij de onderhandelingen met de betrokkenen inzake de centrale huisvesting bouwclubs?

  • Wanneer hebben de gesprekken plaats gevonden en welk resultaat is er tot nu toe?

  • Wat is de reden dat uw college de raad niet voor de begrotingsbehandeling heeft geïnformeerd?

  • Wanneer en hoe wordt de raad in deze geïnformeerd?

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *