BESTUURLIJKE VEREENVOUDIGING

 

   


| jaar 8 | nr. 264 | 28-03-2021 |

 

In de raadsvergadering van 25 maart jl. deed ik tijdens de behandeling van het raadsvoorstel RES West-Brabant de suggestie te komen tot een grenscorrectie van de gemeentelijke en provinciale westgrens.

In het westen wordt de grens van de gemeente Bergen op Zoom deels getrokken door de Schelde-Rijn verbinding. Op de Molenplaat loopt de grens met Tholen over land. Een klein stukje Molenplaat is Thools. Door het Markiezaatsmeer loopt de grens met de gemeente Reimerswaal. Twee natuurgebieden, beide gelegen in twee gemeenten en twee provincies. Beide stukjes Zeeland zijn onbewoond. Formeel moeten voor ieder natuurgebied steeds twee gemeenten en twee provincies het beleid en beheer afstemmen. Dat is onlogisch. Zeker als de discussie gaat over de energietransitie zou het logisch zijn dat er plannen worden ontwikkeld voor de oostelijke oever van de Schelde-Rijn verbinding op het traject Molenplaat/ Kreekraksluizen. Ver van iedere bewoning.

Mijn suggestie is: verplaats de provinciegrens naar het westen en laat deze lopen in de Schelde-Rijn verbinding en neem de oude zeedijk als zuidelijke grens. Dan vallen beide natuurgebieden onder één provincie en één gemeente.

Een dergelijke grenscorrectie zou ook een herstel zijn van de historische situatie. Tot het begin van de 13e eeuw was de westgrens van Brabant de Striene, die destijds ter hoogte liep van het huidige Poortvliet op het huidige eiland Tholen. De oude nederzetting Schakerloo lag ten zuidwesten van het huidige stadje Tholen op de oostelijke oever van de Striene was dus Brabants. Omstreeks het midden der 13e eeuw begon de Graaf van Holland en Zeeland het stukje Brabant tot zijn gebied te rekenen. Mogelijk was die mede het gevolg van het toenemen van de breedte en doorstroming van de Heendrecht (later verbasterd tot Eendracht) waardoor het gebied feitelijk gescheiden werd van Brabant. Nu is door de aanleg van de Schelde -Rijn verbinding het omgekeerde gebeurd. Wordt het niet tijd de ontstane situatie bestuurlijk te corrigeren en de stukjes natuurgebied te voegen bij de provincie Noord-Brabant c.q. de gemeente Bergen op Zoom.

Het college van Bergen op Zoom bij monde van wethouder Koenders zei toe met mijn suggestie aan de slag te gaan.

 

LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *