BEZUINIGINGEN MUSEUM MARKIEZENHOF 2

 

   


 | LVDK 21010 | 27-04-2021 |

 

Geacht College,

 

Op 10 april 2021 zond ik uw college een brief met vragen over de voorgenomen bezuinigingen op Museum het Markiezenhof. BEZUINIGINGEN MUSEUM MARKIEZENHOF 1 . Ter aanvulling heeft mijn fractie – na nader onderzoek en bestudering van nadere gegevens van zowel het Markiezenhof als Stichting Musea Zutphen – nog een aantal aanvullende vragen en opmerkingen. In dat kader verwijs ik uw college naar de bijlage “Oppervlakte vergelijking Musea Zutphen – Museum Markiezenhof” (bijgevoegd). Ondergetekende heeft de vrijheid genomen een aantal gegevens van beide musea op te vragen, dit om te kunnen bepalen in hoeverre de vergelijking tussen de twee musea hout snijdt.

Helaas was in deze corona tijd een lijfelijk bezoek aan beide musea niet mogelijk. Wel heb ik van de Stichting Musea Zutphen per omgaande mijn vragen beantwoord gekregen.

Zowel uit bestudering van het jaarverslag/jaarrekening 2019 van de Stichting Musea Zutphen als uit analyse van hun website en van vele publicaties blijkt hoe verschillend de twee vergeleken musea zijn.

De expositieruimte van het Markiezenhof is in vierkante meters TWEE KEER zo groot als die van de Musea Zutphen. Het verschil in de aard van de ruimten is gigantisch. Musea Zutphen is in een relatief modern gebouw gevestigd, terwijl het Markiezenhof een doolhof is van tal van ruimten, groot en klein. Dat alleen al leidt tot een totaal verschil in schoonmaak-, energie- technische- en interne onderhoudskosten!

Ook het aantal vierkante meters dat nodig is voor dat onderhoud, verwarming en verlichting is van een totaal andere orde. In het Markiezenhof is de benodigde oppervlakte aan werkplaatsen en technische ruimten ruim TWEE en HALF KEER zo groot.

De depots zijn qua oppervlakte ongeveer gelijk. Dat bekeken vanuit de aard en samenstelling van de collectie betekent dat werken in de depots onvergelijkbaar is. Het ruimtegebrek in het Markiezenhof qua depotmogelijkheden leidt tot minder effectieve werkzaamheden. Er staat gewoon veel in de weg!

Bij de kantoorruimten kan geconstateerd worden dat het Markiezenhof met circa 20 % minder toe blijkt te kunnen dan Musea Zutphen.

De diverse ruimten ( entree/ balie/ winkel/ café/ toiletten enz.) hebben in het Markiezenhof een bijna ZES KEER z’n groot oppervlak dan bij Musea Zutphen. Dat komt voornamelijk door de aard en het gebruik van de Hofzaal en de tuinzalen.

De binnenruimten in het Markiezenhof zijn bijna TWEE KEER zo groot als bij Musea Zutphen. Daarbij komt nog dat de ‘buitenruimte’ bij het Markiezenhof aan tuinen en binnenplaatsen en buitengalerijen ruim 3500 vierkante meter is die ook aandacht (tijd en geld) vraagt in het kader van ‘museale activiteiten’.

De fractie van de BSD is verbijsterd door het totale gebrek aan inhoudelijke vergelijking in de documentatie die ons als raadsleden is gepresenteerd. Musea Zutphen is verre van vergelijkbaar met ons Museum het Markiezenhof.

Businesscase Markiezenhof lijkt een samenraapsel van wat ‘uitkomt’ in de doelstelling. De BSD-fractie heeft de indruk dat puur op managementthema’s (geld, personeel en bezoekersaantallen) keuzes zijn gemaakt in wat aan de raad is gepresenteerd. Persoonlijk heb ik de indruk dat een presentatie is gemaakt, niet om Bergen op Zoom te dienen maar om het college te plezieren. Het is tegelijkertijd een teken van minachting naar de gemeenteraad en betrokken personeelsleden om een vergelijking te maken die uitsluitend gebaseerd is op managementdata.

 • WAAR IS DE INHOUDELIJKE VERGELIJKING? Het gaat notabene om een parel van allure!

 • Op basis van welke uitgangspunten en data heeft het college deze zogenaamde Businesscase Markiezenhof rijp geacht voor presentatie aan de gemeenteraad?

Ondergetekende heeft een totaal ander beeld van de twee musea dan in de presentatie geschetst. De zogenaamde Businesscase Markiezenhof is kwalitatief totaal gebrekkig, of bedoeld als een opzettelijke misleiding.

 • Welke van de twee geschetste kwalificaties is het volgens uw college?

Uw college en de opstellers van de zogenaamde Businesscase Markiezenhof verdienen, wat ondergetekende betreft, een stevige symbolische ‘santekwant’.

 • Om af te sluiten met een suggestie vraagt de BSD-fractie uw college eens te kijken wat een grote schoonmaak/verkoopactie onder de stukken aangekocht in de tijd (1956/1987) van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) kan opbrengen en hoeveel werkruimte dit kan creëren in de depots van het Markiezenhof? Laat een veilinghuis er eens naar kijken! Met de aanwijzingen/prioritering van het veilinghuis en met toepassing van de Leidraad Afstoting Museale Objecten kan een versnelde afstoting worden bewerkstelligd.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.

 


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

4 reacties

 1. Peter Spieringhs

  Prachtig stuk heer vd Kallen en geheel op waarheid berust, succes met deze strijd , met vriendelijke groet, een bezorgde medewerker van het markiezenhof

 2. Jennifer Kraaijvanger

  Beste heer Van der Kallen, Wat goed van u dat u vecht voor het Markiezenhof. Ik heb hetzelfde gevoel. Ik zat te zoeken naar het algemeen belang van het Markiezenhof. Het is de taak van het museum om een verhaal te vertellen. Het geeft identiteit aan Bergen op Zoom. Men is nu in staat om een Blockbuster als de 5- delige reizende tentoonstelling van schilderijen uit het “Rijksmuseum te Amsterdam” binnen te halen. 2 daarvan zijn al geweest, nog 3 te gaan…… Kracht van kunst is dat het een tijdloze dimensie heeft. Het is de spiegel van de maatschappij……..Maar waarom kijken naar een vergelijking waarbij het minder kan. Beter kijken naar misschien net zo een onvergelijkbare vergelijking van iets van waar je naar toe wilt……….ik zeg maar wat “Kasteel het Nijenhuis” te Heino/Wijhe

  https://m.youtube.com/watch?v=stef3wQ9dlg

  Ik sla natuurlijk helemaal de plank mis want…………

  “Er moet bezuinigd worden”

  “Maar bezint eer ge begint”.

  Ik hoop met die laatste zin wel de spijker op z’n kop te hebben geslagen.

  Met vriendelijke groet,

  Jennifer Kraaijvanger

 3. Beste Louis, Het Markiezenhof is niet te vergelijken met enig gebouw in de wereld als een stadspaleis, Het Rubenshuis in Antwerpen haalt het niet bij de unieke uitstraling van het Markiezenhof. Daarbij is het een toeristentrekker voor die mensen die geinteresseerd zijn in cultuur. Bergen op Zoom kan niet zonder dit stadspaleis. Kort en goed, de waarde ervan is onschatbaar en dus iedere inspanning waard om dit op een hoog peil te houden. Dat je als geboren Rotterdammer dit zo mooi en fel verdedigd is een dubbele pluim waard. Chapeau

 4. Beste lezers. Ok denk dat het Markiezenhof meer van de burgers van onze stad kan worden. Vele organisaties kunnen er zich presenteren. Ik denk aan heden en verleden. Op het gebied van groei van de stad, de wisselwerking met de Schelde, het welzijn van de bewoners (goede en slechte tijden), de regiefunctie, het amusement, de wetenschap, de industrie en ga maar door, die de eeuwen heen. Alle kennis is aanwezig bij bewoners en hun verenigingen. Laat hen de museale invullingen maken. Zij zullen ook hun sponsors en vrienden aantrekken als bezoekers. Vertrouw op hen.
  Succes en sterkte. Hans Dorst

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *