MOTIE WILLEM VAN HAM

 

   


 | LVDK 21013 | 22-06-2021 |

 

Geacht Collega’s,

 

Willem van Ham: archivaris, historicus, vlaggenkundige en heraldicus overleed op 3 juni 2020 op 83-jarige leeftijd.

Hij wijdde zijn hele (werkzame) leven aan onderzoek en publiceren. Hij heeft ontelbare archieven waaronder het zeer omvangrijke archief van de Raad en Rekenkamer van Bergen op Zoom ontsloten en toegelicht. Door deze ontsluiting is de weg geopend voor verder onderzoek naar de geschiedenis van Bergen op Zoom en omstreken door andere wetenschappers..

Hij heeft 592 publicaties op zijn naam staan waaronder enkele standaardwerken zoals Macht en gezag in het Markiezaat. Een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom (1477-1583) (Hilversum 2000), De Brabantse vlag: geschiedenis en betekenis (Tilburg 2003), met Karel Leenders Ham, Polders in kaart. Noord West-Brabant 1565-1590 (Zwolle 2018) en postuum verschenen ‘Goed en geld, geld en goed. Jan IV van Bergen als domeinheer’, in: B. van Eekelen en J. Spijkers (eindred.), Jan IV van Bergen 1528-1567. Leven en nalatenschap van een (on)fortuinlijk markies (Hilversum 2020) 164-220.

Aan letterlijk alle facetten van de Bergse en Brabantse geschiedenis heeft hij studies gewijd en publicaties uitgebracht. In de West-Brabant Koerier publiceerde hij van 1979 tot en met 1986 over tal van Bergse onderwerpen om zo de rijke geschiedenis van de stad onder een breed publiek op toegankelijke wijze bekend te maken. Zijn verdiensten voor de Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom zijn van onschatbare waarde door zijn vele artikelen in De Waterschans en als drijvende kracht achter de reeks publicaties die de Kring uitgaf.

Zijn verdiensten voor de stad en de provincie Noord-Brabant kunnen niet worden overschat. In 2007 ontving hij de onderscheiding van ridder in de orde van Oranje Nassau.

Dat zijn verdiensten door vakgenoten wordt onderkend bewijst de medewerking van 32 auteurs aan het boek Willem van Ham / zijn leven / zijn werk / zijn levenswerk waarvan het eerste exemplaar op 3 juni 2021 aan de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, mevrouw Ina Adema, werd overhandigd.

In het verleden was het de gemeenteraad die de besluiten nam over de naamgeving van (nieuwe) starten, lanen pleinen of parken. Nu is dat de bevoegdheid van het college.

Als er één inwoner van onze gemeente het verdient om geëerd te worden en blijvend herinnerd voor zijn verdienste voor stad en ommeland dan is het Willem van Ham.

Ik vraag dan ook uw aller steun aan de bijgevoegde motie.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.

 

M O T I E

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 22 juli 2021

Overwegende:

  • De vele verdiensten van de oud archivaris en historicus Willem van Ham;

 

Verzoekt het college, als begin van een hernieuwde traditie, bekende Bergenaren zoals Willem van Ham te eren door zijn naam te verbinden aan een laan, plein of park,

en gaat over tot de orde van de dag.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *