FIETS- VOETPAD BURGEMEESTER BLOMLAAN EN HET JAN BORGHOUTPLEIN

 

   


 | LVDK 21014 | 10-07-2021 |

 

Geacht College,

 

Met enige regelmaat krijg ondertekende opmerking en klachten over het gedrag van fietsers en voetgangers in het parkachtige gebied tussen de Burgemeester Blomlaan en het Jan Borghoutplein. Voetgangers ergeren zich aan fietsers die de voetpaden beschouwen als hun domein en van fietsers die menen dat voetgangers gebruik maken van ‘hun’ fietspad. Door het gebied loopt duidelijk herkenbaar één fietspad, grofweg in de noord-zuidrichting. De andere paden veelal in de oost-west richting zijn mijns inziens bedoeld als voetpaden (zie foto’s). Deze voetpaden worden door bewoners gebruikt voor recreatieve doeleinden en als looproute van en naar de medische en winkelvoorzieningen; derhalve zijn ze voor voetgangers belangrijk. Toch maken ook veel fietsers van deze paden gebruik. De breedte van de oost-west paden is beperkt en zeker als een voetganger met tassen of een trekkarretje er gebruik van maakt, is er weinig ruimte voor een passerende fietser of fietsers. Wat in het gebied ook opvalt, is dat de paden geen naambordjes hebben.

De BSD-fractie begrijpt dat van de ‘voetpaden’ niet eenvoudig fietsers te verwijderen zijn. De oost-west verbinding door het parkachtige gebied is ook voor hen te aantrekkelijk. Mogelijk kan het helpen het gedrag van fietsers te beïnvloeden als bij het begin van die paden het bordje geplaatst wordt “Wandelpad – fiets te gast” (zie foto)

  • Is het college bereid dergelijke bordjes te plaatsen.

Ingeval van een incident bleek het moeilijk de precieze locatie te duiden, hetgeen bijvoorbeeld bij een aangifte of een proces-verbaal ten behoeve van een verzekeringsclaim wel belangrijk kan zijn.

  • Is het college bereid zowel het parkachtige gebied als de paden te voorzien van een naamsaanduiding?

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *