ALZHEIMER

 

   


 | LVDK 21016 | 13-08-2021 |

 

Geacht College,

 

Afgelopen week kwam ondertekende in BNdeStem het bericht tegen dat men wederom de Dikke Boom wil volhangen met lampen en draden. Leer men dan nooit iets in Bergen op Zoom. Jaren is ondergetekende bezig geweest in het ageren tegen dit soort boom mishandelingen. Want de vorige keer hebben de draden er jaren (ook nadat de verlichting allang niet meer werkte) ingehangen. Nadat ik in augustus 2019 middel 2 brieven aandacht vroeg voor de problemen (draden en EMS) en de DIKKE BOOM zelf op 14 augustus 2019 aandacht vroeg voor zijn situatie (zie onderstaande cursieve tekst) zijn de draden in september 2019 verwijderd.

https://www.bsdboz.nl/2019/08/14/elektromagnetische-straling-i-kenmerk-lvdk-19010/

https://www.bsdboz.nl/2019/08/28/betreft-verzoek-wet-openbaarheid-bestuur-ons-kenmerk-lvdk-19012/

Hallo daar,

Mijn naam is Dikke Boom. Ik woon op het Gouvernementsplein in Bergen op Zoom en ik ben al meer dan 140 jaar oud. Daarom mocht ik ook op de lijst van de monumentale bomen. Dit houdt in dat ik, naast dat ik heel oud ben, ook nog eens beschermd ben. Dat is een erg fijn gevoel.

Maar wat minder fijn voelt, zijn die draden die om mij heen slingeren. Er zitten namelijk draden van kerstlichtjes en draden van kleine geluidsboxen om mijn takken en boomstam heen. Nu weet ik dat het best een gedoe was om alles in mij te krijgen maar om nu, zoveel jaren later, zelfs in de zomers nog steeds in de kerstsfeer te zitten, gaat mij iets te ver.

Daarnaast ben ik de afgelopen jaren ook wat dikker geworden. Dat is iets waar de meesten van ons last van krijgen. Heeft vaak met de leeftijd te maken. Dat hoort erbij en mij hoor je niet klagen want de mensen vinden mijn vollere figuur prachtig om te zien. Men stopt zelfs wel eens met wandelen om mij eens goed te bekijken en foto’s te maken. Ja, ja, zelfs na mijn 140ste heb ik nog best wel eens wat sjans. Maar goed, dat brengt mij toch weer terug bij die draden want twee keer raden wat er niet meegroeit? Precies, die draden. Dat begint toch steeds meer te knellen. Je ziet het ook steeds beter he. Van die draden die mijn groei in de weg staan. Dat gaat ook zo in je hout vergroeien. Zeer, zeer pijnlijk dus.

Zeg lieve mensen, ik houd best van een gezellig feestje met lichtjes en muziek (want ik ben en blijf wel mooi een krab) maar kunnen wij niet afspreken dat die boxjes elders worden ophangen en dat de rest van de draden na iedere festiviteit weg worden gehaald? Mocht dit te veel geld kosten, hang het dan alsjeblieft niet op. Ik ben ook maar een boom. Een MONUMENTALE boom nog wel. Een 140 jaar oude BESCHERMDE boom die met veel trots, liefde en plezier over jullie Krabben waakt.

Heel veel liefs,

De Dikke Boom

Deze tekst heeft ondergetekende gehaald van de Facebookpagina van de Dikke Boom.

https://www.facebook.com/DikkeBoomBoZ

Ondertussen heb ik een oproep tot in grijpen door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) namens de DIKKE BOOM in voorbereiding:

Hallo daar,

Ik ben een oude Dikke Boom. Heel mijn lange leven heb ik moeten ervaren dat er voor mij geen nationale rechtsmiddelen bestaan. Dus deze zijn hiermede helaas per definitie uitgeput. Dus vergeef het deze oude doofstomme domoor dat hij niet kan verwijzen naar de procesgang bij het volgen van de nationale rechtsmiddelen. Bomen hebben klaarblijkelijk in Nederland geen rechten. In vele van mijn broeders en zusters mag straffeloos gezaagd, gehakt, gesneden, gespijkerd en gekerfd worden. De grootste vernedering is nog wel dat wij, geheel tegen onze wil, soms behangen worden met van alles en nog wat. Sommigen van mijn broeders en zusters het gehele jaar door. Alsof het altijd kerstmis is. En nu zijn ze dat weer van plan!!!!!!

Neem het deze demente oude dwaas maar niet kwalijk dat ik uw eerbiedwaardige rechtsorgaan lastigval met mijn zorgen en pijnen. Na de aanslagen op mijn welzijn tijdens de bevrijding van Bergen op Zoom, nu meer dan 75 jaar geleden, waarvan ik de bewijzen nog altijd in mij draag word ik sinds een aantal jaren belaagd door een zendmast die elektromagnetische straling in tal van frequenties over mij uitstort. Van hoog naar laag en keer op keer de pijnscheuten door mijn getergde lijf laat gaan. Een vrijwel continue foltering die ondanks mijn monumentale status (door mensen verzonnen en door mijn vriend mede verzorgd) tot een langzaam afsterven van vele van mijn ledematen heeft geleid. En geloof mij ook het amputeren van (deel) afgestorven lichaamsdelen is lijden.

Diverse onderzoeken waarvan mijn goede vriend u graag nader informeert laten zien dat mijn cellen schade ondervinden van die straling. God verhoede dat dit nog erger wordt door de introductie van 5G. Ik ben misschien oud en mogelijk enigszins dement. Maar dat mag geen reden zijn mij snel noch in slow motie om te brengen. Ik wijs uw eerbiedwaardige dames en heren erop dat ook vele mensen lijden onder de straling. Ik verbaas mij dan ook keer op keer dat dames en heren politici er vaak op wijzen dat niet bewezen is dat elektromagnetische straling schadelijk is. Terwijl je van hen zou verwachten dat zij mensen en ons die aan één plaats gebonden zijn zouden beschermen en iets pas toezonden laten als iets bewezen onschadelijk te zijn! Het voorzorgprincipe lijkt op puur financiële gronden verdwenen te zijn.

Nederland is een bijzonder land. Mijn tweebenige Nederlandse vrienden zijn volgens de Nederlandse normen 2 keer zo stralingsbestendig als Duitsers. 8 keer zo stralingsbestendig als de Belgen die ik ook met regelmaat bescherming bied onder de taken die ik nog wel heb. Ik ben slechts een oude Dikke Boom, maar ik begrijp er niets van. U zeergeleerde en wijze vrouwen en mannen vast wel. Help ons die niet wel kunnen lopen! Bescherm ons tegen de sluipmoordenaars. Ik de Dikke uit Bergen op Zoom vraag nederig uw krachtdadig ingrijpen.

Heel veel liefs,

De Dikke Boom.

Geachte college,

Ondertekende wil heel graag weten of het volhangen van een levend zoals de Dikke boom vergunning plichtig is? En of deze eventuele vergunning reeds is aangevraagd? Alsmede wat is de in deze te volgen procedure van beroep en bezwaar? Zijn er reeds afspraken gemaakt over het inhangen, onderhouden, en verwijderen van de feestverlichting? Zo ja, welke?

Ondergetekende beseft dat de echte belanghebbende onze Dikke is. Die heeft echter voor vele geen hoorbare stem noch mag hij straks zijn stem uitbrengen. Maar weet er zijn velen die zijn stem wel horen!

Ondergetekende hoopt dat uw college geen tekenen heeft van alzheimer en zich de geschiedenis van ons Dikke dus wel kan herinneren!

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.

 


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Dikke Boom a.u.b. afblijven en never nooit meer lastig vallen. Respect en dankbaarheid voor ons allerliefste Dikke Boom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.