BOMENKAP WOUWSEWEG HALSTEREN

 

   


 | LVDK 21023 | 19-10-2021 |

 

Geacht College,

 

Op de Wouwseweg te Halsteren zijn negen eiken aangekruist met het oogmerk gekapt te gaan worden. Het zijn schijnbaar gezonde eiken waarvan de meesten vermoedelijk meer dan zestig jaar oud zijn. Wat opvalt is dat er drie eiken in het rijtje niet aangekruist zijn. Die mogen dus klaarblijkelijk blijven staan. 

Het lijkt geen toeval dat de aangekruiste eiken mooie rechte stammen hebben en dus een goede opbrengst in euro’s zullen hebben. De drie niet aangekruiste eiken zijn de minkukels,      dunner en gebogen stammen! Het heeft er alle schijn van dat de houtopbrengst een selectie/kap criterium is geworden! 

Dit vraagt om uitleg!

  • Wat zijn de gehanteerde criteria de hebben geleid tot het besluit van kappen van de negen eiken aan de Wouwseweg c.q. het laten staan van de minkukels?
  • Sinds wanneer is de financiële opbrengst van het hout een selectie criterium? 
  • Zijn er beleidsregels voor de selectie van te kappen bomen c.q. houtoogst?

De BSD-fractie verzoekt uw college dringend het besluit tot kappen te heroverwegen, c.q. tot na afdoening van deze vragen inclusief eventuele bespreking en een raadscommissie, uit te stellen.

In afwachting van uw reactie,
met vriendelijke groet,

 

LOUIS VAN DER KALLEN.

 


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *