DUIDEN

 

   


| jaar 9 | nr. 290  | 19-03-2022 |

 

 

Een verkiezingsuitslag duiden is als het zoeken in dichte mist naar je auto op een parkeerplaats met 67.000 auto’s die bedekt zijn onder 10 centimeter sneeuw.

Maar we worden als Bergse ‘politiek’ gevraagd de uitslag te ‘duiden’. Dus bij deze. Maar bedenk, hier spreekt een oude seniele dwaas uit een ander tijdperk die weigert toe te treden tot de ‘moderne’ tijd. Die vasthoudt aan idealen en principes die in de geesten van anderen allang in de nevelen der tijd zijn opgelost. Die de stemplicht nog heeft gekend (afgeschaft in 1970) en weigert te geloven dat je als politicus niet langer vooruit hoeft te denken en niet hoeft te denken aan volgende generaties.

Die de volgende dichtregels van Henriëtte Roland-Holst als zijn leidraad beschouwd:

“Morgen wordt heden geschreven;

Gij levenden bouwt wordend leven.  

Gij werkt voor der komenden lot.”

Welk mandaat hebben gekozenen als nog geen 45 % van de kiesgerechtigden hun stem hebben uitgebracht? Vroeger (in een ander tijdperk) leerde ik dat als je het ééns was met het programma van een partij dan stemde je op de nummer één van die lijst. Als een voorkeurstem uitbracht was, was de boodschap; ik vertrouw die andere kandidaat meer dan nummer één!

Waar duidt het op als bij de lijst met de meeste stemmen nog geen 20 % heeft gestemd op nummer één van die lijst? Duidt dat erop dat personen belangrijker zijn dan de programmapunten of dat er een wantrouwen is tegen de nummer één én de beoogde kandidaat wethouder?   

Is zo’n lijst een partij of een kiesvereniging? En hoe te kijken naar het programma van een dergelijke kiesvereniging. Wat heeft de kiezer op zo’n club willen duiden?

De vorige keer waren bij GBWP 8 van de negen gekozenen met voorkeurstemmen gekozen. Nu alle zeven. Maar het is bij bijna alle partijen zo. Alleen de BSD en Lokaal realisme kennen ook een raadslid dat niet met voorkeurstemmen is gekozen. 31 van de 33 gekozenen zijn met voorkeurstemmen gekozen. Het lijkt erop dat we in de praktijk een personenstelsel hebben.

Er zijn van de 13 lijsten er maar 3 waarbij de voorman meer dan 50 % van de stemmen op de lijst heeft gehaald. Steunden die kiezers het programma van zo’n club dan wel en hadden ze we wel vertrouwen in een dergelijk persoon en het programma als zodanig, dat ze het minder belangrijk vonden wie namens die clubs in de raad zonden komen? Zodanig dat ze met het uitbrengen van hun stem niet de gewogen volgorde van de lijst doorbraken en vertrouwden dat dan de beste selectie voor die club het politieke speelveld zou betreden en de standpunten het beste zouden kunnen verdedigen?

Ik denk dat de Bergse kiezers helemaal niet meer stemmen op standpunten of programma’s. Ik denk dat duiden van de uitslag dus kul is. Het doet er volgens de meerderheid van de kiezers niet toe wat de standpunten of programma’s zijn! Ze stemmen op personen die ze kennen van de voetbal, de kerk of de moskee of de golf. Kwaliteiten zijn ondergeschikt aan de populariteit.

Van de 3 personen in de vorige raad die enigszins begrepen hoe gemeentelijke financiën werken zijn er nog 2 over. Een ras autist en een oude seniele dwaas uit een ander tijdperk.

Op 22 maart gaan we als collectief de uitslag duiden. Hier alvast de gedachten van een oude seniele dwaas die tegen beter weten in blijft hopen dat ooit het licht weer doorbreekt. Maar de kiezer interesseert het geen barst wat wij te duiden hebben. Ik koester mij maar dat een oude seniele dwaas als persoon meer stemmen heeft gehaald dan de leider van een kiesvereniging met een schier eindeloos budget en het meest gelikte programma wat denkbaar is.

31 leden met voorkeurstemmen gekozen is dat werkelijk een blijk van vertrouwen en steun voor de inhoudelijke standpunten? Ik twijfel er niet aan dat alle gekozen beseffen welke verplichtingen hun verkiezing meebrengen. Ik rouw om mijn Bergen en daarom ben ik de komende vier jaar in het zwart.

   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *