ROUW

 

   


| jaar 9 | nr. 291  | 20-03-2022 |

 

 

0,6 % winst. 70 stemmen te kort van een derde zetel. 13 partijen ‘ontsieren’ het Bergse politieke Landschap. Bergen op Zoom onbestuurbaar? Je werkt 12 jaar mee aan de het vergroten van het financiële gat, je richt een nieuwe partij op (Lokaal Realisme), je roept dat je orde op zaken gaat stellen en je wint 3 zetels. Ik rouw. Ik baal. Voor mij zelf. Voor de BSD maar vooral voor ons Bergen. De kiezer heeft altijd gelijk zegt men dan.

Gisteravond ging ik naar de ‘getrouwen’ mijn gezworenen in de Grote Slok. Er vast van overtuigd dat de BSD 3 zetels zou gaan halen. Maar voor de zekerheid had ik mijn BSD-pin op mijn rever verruild voor het kruis van de heilige Sint Briged om mij te beschermen tegen allerlei vormen van onheil.

Ik dank de kiezers en de BSD kandidaten mijn trouwe gezworenen, ik wens ons ambtenarenapparaat sterkte en ik begrijp het als ze de pijp aan Maarten geven. Onze burgervader adviseer ik om wegens gezondheidsreden op afscheidsbezoek te gaan bij de commissaris van de Koning en de CdK het advies te geven een herindelingsonderzoek wegens onbestuurbaarheid te starten.

Voor de BSD ligt deelname aan coalitievorming niet voor de hand. Laat de ‘winnaars’ maar aan de slag gaan. En als echt niets lukt heb ik wel een suggestie: Een coalitie van GBWP, VVD en het Links Blok (BSD, Groen Links, PvdA en SP). 19 zetels. 6 wethouders die gezamenlijk 5 fte invullen. 2 GBWP, 1,6 Links Blok en 1,4 VVD. Met alleen wethouders die nog nooit een wethouderspost hebben vervuld! Ze mogen hun ambt pas aanvaarden als ze echt, publiekelijk nagedacht hebben over de spiegel in de hand van Vrouwe Prudentia de zuster van Vrouwe Justitia die beide waken boven de toegangspoort van ons Stadhuis.

Moge Sint Briged en de goden waken over Bergen op Zoom en ons goed gezind zijn in deze barre tijden!

 

 

Louis van der Kallen.

   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *