OVERLEG MET DE INFORMATEURS

 

   


 | LVDK 22001 | 29-03-2022 |

 

Geachte informateurs,

 

Naar aanleiding van het telefoontje van de griffier met de uitnodiging tot een gesprek. De BSD zal er echter geen gebruik van maken van de mogelijkheid tot een gesprek. Onze ervaringen met informateurs waren de afgelopen twee keer dermate slecht dat wij geen nut zien in informatieprocessen met (onafhankelijke) informateurs. Om te komen tot colleges zijn steeds meer gemeenten de afgelopen 12 jaar zich de procedures gaan aanmeten van een Tweede Kamer die op zoek gaat naar een coalitie voor een nieuwe regering. Het is vast toeval dat er de afgelopen 12 jaar steeds meer wethouders tussentijds het hazenpad kiezen of hun ontslag krijgen en het vertrouwen van de burger achteruit is gehold.

Onze ervaringen met informateurs zijn buitengewoon slecht. In theorie ‘onafhankelijk’ in praktijk gelieerd aan politieke figuren tot wiens netwerk zij behoorden. Politici moeten zich niet verstoppen achter ‘onafhankelijke’ adviezen. Zij behoren zelf vanaf het moment van verkiezing verantwoordelijkheid te nemen. Na het laatste echec heb ik dat ook medegedeeld aan de leider van de toen grootste fractie. De BSD is altijd bereid te praten met collega gekozenen over de toekomst van onze gemeente. Daar horen informateurs/verkenners of formateurs van buiten, wat ons betreft, niet bij! Lokale politici dienen mans of vrouws genoeg te zijn voor de ‘goede’ of ‘slechte’ boodschappen naar hun collega’s.

De inwoners van onze gemeente hebben informateurs niet gekozen om invloed te hebben op de toekomst van onze gemeente. De gekozenen wel. Het is dus aan de lijsttrekkers om samen te komen tot een samenwerking die kan leiden tot een nieuw college.

Ter leringhe ende vermaeck, enkele citaten uit eerdere BSD-ervaringen te lezen op de nieuwsbrief college onderhandelingen

“Vrijdag 28 maart was er een bijeenkomst tussen Guust Verpaalen (de informateur) en Louis van der Kallen. Grote afwezige was Arjan van der Weegen. Van een echt gesprek was geen sprake, want daarvoor is het noodzakelijk dat er interactie is tussen de deelnemers. Louis beantwoordde de vragen die hem via de mail waren toegestuurd.”

“Er zou van die bijeenkomst een verslag gemaakt worden. Dat verslag had de BSD-fractie nog niet ontvangen toen we op de website van BNdeStem mochten lezen dat de grote vier gaan onderhandelen. Een beetje raar. Want of er is een verslag en dan is de vraag waarom hebben wij dat niet ontvangen? Of er is geen verslag en dan is de vraag: waarop hebben de informateur en de heer van der Weegen geconcludeerd dat de grote vier het beste bij elkaar passen? Wat de BSD ook mist is een rapportage van de informateur aan de partijen. Voor de BSD reden om zich wel tweemaal te bedenken of dit wel een procedure is waarvoor de BSD zich in het vervolg leent?”

Bij die verkiezing was de BSD voor de tweede achtereenvolgende keer verdubbeld naar 4 zetels. De hele informatie was fake! Een proces voor de bühne.

Het vervolg is te lezen in college onderhandelingen deel III

“Louis was voornemens om in het gesprek met de informateur en de formateur aan te geven dat het gevolgde proces voor hem tot de conclusie leidde: eens maar nooit meer. Aan een dergelijke procedure zal, als het aan Louis ligt, de BSD niet meer deelnemen. De BSD staat voor openheid. Iedereen mag van de BSD weten wat de opvattingen van de BSD zijn. Samenwerking wil de BSD met alle Bergse partijen, maar alleen op voet van gelijkheid en met open vizier. Dus transparant.”

De BSD is volgaarne bereid tot gesprekken met collega’s. Natuurlijk mogen die erbij betrekken wie zij willen. “DE BSD IS VOORSTANDER VAN GEZAMENLIJK OVERLEG OVER HOE NU VERDER”. Dus over een eventueel college- of raadsprogramma. De BSD wens u alle succes toe bij uw werk.

 

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

 

L.H. van der Kallen.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Eén reactie

  1. Ik snap je gevoel en feitenrelaas over de formatie maar op deze manier zet je jezelf , je partij en de burger die op jullie gestemd hebt buiten spel.
    Het lijkt verdacht veel op hou de sp landelijk handelt goede punten maar ze doen nooit mee.
    Ik adviseer dan ook om ermee te stoppen anders blijft het van de zijlijn roepen.

    Een fijn pensioen toegewenst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *