GROENSTROKEN

 

   


 | LVDK 22004 | 31-03-2022 |

 

Geachte college,

 

Met enige verbazing heeft de BSD-fractie kennisgenomen van de gerealiseerde groenstroken in de Augustalaan en langs het Benedenbaantje.

Het proces tot aanleg begon goed met een nieuwsbrief waarop bewoners konden reageren. Een aantal deden dat. Hun wensen waren; graag geen monocultuur maar een gevarieerde beplanting gericht op een beter leefmilieu voor mens en dier, met veel bloeiende struiken en lagere bodembedekkers die het hele jaar kleur en voeding zouden kunnen betekenen voor vogels en insecten. Ze dachten aan vlinderstruiken, hulst, fuchsia, mahonia, dwergkwee, enzovoort.

Wat kam er? Eéntonigheid (zie foto’s) en een stankgolf (ammoniak) na bemesting met stalmest. Onzes inziens ongepast in bebouwde omgeving. Is dit dé inzet voor biodiversiteit?

Neem bewoners en hun suggesties serieus!

Het kan nog anders. Onze suggestie; onderbreek de saaie situatie met op onregelmatige plekken stroken van bijvoorbeeld 20 m af te bakenen met een ijzerdraadje op korte paaltjes en die stukken voor invulling over te dragen aan groepen bewoners, die zich daarvoor kunnen aanmelden.

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *