VRAGEN BOOMTUINTJES/CIRKELS

 

   


 | LVDK 22005 | 14-04-2022 |

 

Geacht college,

 

Voor dat de BSD-fractie tot haar vragen komt, eerst de verzuchtingen/constateringen van een betrokken burgeres (Ankie Withagen).

Nadat er verschillende boomtuintjes/boomcirkels in de Sibeliusstraat plots stuk waren gegaan (+/- 8 (waarvan er zeker 5 door de inwoners worden onderhouden)) en doe op het Sint Chatarinplein waren verwoest, heb ik besloten mijn frustraties op te schrijven in een poging te achterhalen wat nu de regels zijn omtrent de boomcirkels in onze gemeente. Deze zijn/lijken ieder (half) jaar een beetje anders. Hieronder een tijdsspanne van deze ontwikkelingen:

– In 2020 was het zo dat veel boomcirkels standaard van het ‘onkruid’ werden ontdaan. En werd het gedoogd als mensen in de boomcirkels, zaden zaaiden en of planten plantte. Het kwam toentertijd echter ook heel vaak voor dat de gemeente de boomcirkels toch nog leegmaakte tot groot verdriet van de onderhouders van deze boomcirkels. Zo heb ik gezien dat er boomcirkels waren waar inwoners zelf bollen hadden ingeplant die het eerste jaar goed naar boven kwamen maar die het jaar daarop, omdat er in de aarde was gewroet door de gemeente, slecht 1 narcisbol terugkwam. De rest heeft het vermoedelijk niet gered. Mede daarom begonnen sommige mensen aan te geven dat zij een boomcirkel wilden adopteren in de hoop dat de door hen onderhouden boomcirkel gespaard werd.

– In 2021 gaf de gemeente aan dat alle boomcirkels in de gemeente Bergen op Zoom volledig met rust zou laten. Al het onkruid zou blijven staan om de insecten die nog in onze gemeente leven (meer dan 75% van de insectenpopulatie is verdwenen) te helpen, de grond te verbeteren wat beter is voor de aarde en het bodemleven in de boomcirkel en het is beter voor de bomen zelf. Het werd vurig beloofd dat men de boomcirkels met rust zou laten. En dat heb ik gemerkt. In vele boomcirkels groeiden diverse plantjes en bloemetjes. De kleur van de aarde werd donkerder en er kwamen wormen bij op plekken waar eerder niets was. Het was een verrijking.

– In 2022 heb ik gehoord dat er wat testen worden gedaan met het inzaaien van boomcirkels door de gemeente zelf. Maar de strenge wens van de gemeente om absoluut niet meer aan de boomcirkels te komen, leek vergeten. Misschien ook omdat de ambtenaren die hiermee bezig waren er nu ‘even’ niet zijn. Het leek er mij op dat de regels van 2020 weer werden nageleefd, hoewel men dus helemaal overtuigd was van het laten groen worden van de boomcirkels in 2021 omdat dit zo goed is voor de insecten, boomleven en bomen zelf (en de inwoners die een boomcirkel onderhouden).

– Vorig jaar hebben verschillende bewoners in de Sibeliusstraat meerjarige biologische zaden gezaaid met als gevolg dat er vele goudsbloemen, zonnebloemen, duizendblad, gewone rolklaver, grote klaproos, kamille, korenbloem, rode klaver, smalle weegbree, wilde peen, witte klaver groeiden (De gemeente had geen problemen met het inzaaien van deze zaden in 2021). Dit jaar echter zijn een aantal boomtuinen waar juist ook de wildere zaden waren gezaaid, in 1 dag stuk. 8 boomtuinen om precies te zijn. 1 boomcirkel die zowel bollen als bloemen en meerjarig zaaigoed had, waar de adopterende partij met de kinderen veel energie in hadden gestoken, had plots geen meerjarige uit zaden opkomende plantjes (die al aan het opkomen waren) meer. De bloembollen waren weg. De Goudsbloemen en nog wat andere plantjes mochten nog net blijven staan. Dat hiermee ook de grond bedekkende (toekomstige) plantjes weg zijn gehaald waardoor de aarde, die nu donkerder ziet (wat ook de functie was van de zaden van vorig jaar en dit jaar) is verdwenen.

– Voor de zekerheid is er nu ook een melding naar de gemeente gegaan over de boomcirkels bij het Sint Catharinaplein gegaan want hoewel dit inzaaien met een biologische mengsel per mail en telefonisch met een ambtenaar is besproken (inclusief het biologische zaaimengsel waar hij geen problemen mee had), is niet duidelijk of deze aanpassing (het inzaaien) is doorgezet in het systeem zodat de boomcirkels die zijn ingezaaid (waarbij dit jaar ook nu weer van alles van het zaaimengsel weer naar bovenkomt) niet door de gemeente zou worden leeggehaald waardoor wij opnieuw saaie, kale en lege boomcirkels hebben. De gemeente gaat graag voor de biodiversiteit aan de slag. Zo worden binnenkort verschillende boomcirkels met zaden ingezaaid vanuit de gemeente. Inwoners zijn hier ook mee bezig. En net als de gemeente zien zij ook graag dat de door hen ingezaaide en biodiversiteit ondersteunende zaden goed uitkomen en zo lang mogelijk blijven staan. Niet dat er anderen of de gemeente deze boomtuintjes stuk maken (en daarmee ook het plezier van de zaaiers).

Het voorgaande is erg verwarrend en ook heel erg vervelend. Veel mensen hebben, omdat de gemeente aangaf dat ze niet aan de boomcirkels zouden komen, tijd, geld, bloed, zweet, tranen, liefde en energie geïnvesteerd in het starten en onderhouden van een boomtuin en merken nu dat deze zonder aankondiging kapot zijn gemaakt door de gemeente zelf. Zelfs het adopteren van een boomcirkel blijkt geen garantie te zijn.

Nu weet de BSD-fractie dat het best moeilijk is om inwoners aan de slag te krijgen om zelf een stukje te vergroenen en om ze gemotiveerd te houden om te blijven vergroenen (Zo moeten inwoners ook omgaan met andere mensen die hun planten uit de boomtuintjes graven, dieren en mensen die soms bloemen en plantjes vertrappen, hondendrollen, afval, plantjes die niet aanslaan etc.), daarom hoop ik ook dat de gemeente diegenen die wel aan de slag gaan, meehelpt door als gemeente je te houden aan de belofte om van de boomcirkels af te blijven. Of als deze regels plots zijn veranderd, de nieuwe regels uit te leggen. Want nu snappen veel mensen het niet meer en zijn er ook al veel mensen teleurgesteld. Want hoe is het nu mogelijk dat je afspraken maakt en dat er beloftes worden gedaan, je daardoor als inwoner zelf geld durft uit te geven aan plantjes, zaadjes, bollen etc. en dat alles plots stuk is omdat er plots anders wordt gehandeld, dan eerder belooft.

Vragen ex artikel 34

– Wat zijn, op dit moment, de regels omtrent de boomcirkels? Worden ze gedoogd? Worden door de inwoners ‘geadopteerde’ boomcirkels gedoogd?

– Waarom is de gemeente afgeweken van haar eerdere belofte om de boomcirkels met rust te laten? 

– Wat is de reden dat deze belofte is gewijzigd? En hoe gaat u de gemeenschap hierover informeren?

– Is er een openbaar register van geadopteerde boomcirkels?

– Zo nee, wordt het geen tijd een dergelijk register te gaan opstellen en onderhouden?

In verband met de start van de lente (en het opkomen van nieuw groen + de werkzaamheden door de gemeente aan het groen) verzoekt de BSD-fractie, ondanks de komende wisseling van de wacht, uw college de raad en de gemeenschap te informeren over de groenregels omtrent de boomcirkels. Daarbij wil de BSD-fractie uw college verzoeken intern te bekijken of het mogelijk is hoe informatie over regels beter kan worden gedeeld zodat de ene ambtenaar de andere niet tegenspreekt omdat er onduidelijkheid is. Dat is namelijk voor de gemeentelijke ambtenaren als voor de burgerij verwarrend en vervelend.

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen.

 


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *