VRAGEN INZAKE APPARTEMENTEN OP PLEK GEZONDHEIDSCENTRUM

 

   


 | PJ 22010 | 22-05-2022 |

 

Geachte college,

 

Het was te voorspellen. Na instemming van het plan Residence Mazairac was het overduidelijk dat er meerdere initiatieven langs de Erasmuslaan en omgeving zouden volgen. Er ligt immers geen stedenbouwkundig plan aan ten grondslag en de trend is gezet.

Het voormalig gezondheidscentrum is gekocht door een ondernemer met een vooruitziende blik. Het bestemmingsplan laat een bouwvolume toe waar de gewenste 52 appartementen in passen. Enig verschil: het bestemmingsplan moet worden gewijzigd van maatschappelijk in wonen.

 

Ongetwijfeld zal de gemeente daar aan gaan meewerken, het vorig college heeft al “ja” gezegd. De fractie van de BSD is echter wel benieuwd of er voor de wijziging van het bestemmingsplan een vergoeding tegemoet kan worden gezien die recht doet aan de gewenste transformatie van maatschappelijk naar wonen. Wat de fractie van de BSD ook graag wil weten is welk volkshuisvestelijk programma onder al deze ontwikkelingen ligt. Het nieuwe bestuursakkoord spreekt over 30-40-30 (sociaal, middelduur en duur). Het voormalig gezondheidscentrum geeft alleen aan 42 koop en 10 huurwoningen, een nadere onderverdeling over prijzen en hoeveel woningen onder de liberaliseringsgrens vallen is niet bekend.

Dat was het overigens ook niet ten tijde van de discussie over Residence Mazairac. Daar moesten, kost wat kost, 82 appartementen komen. Niemand heeft zich ooit afgevraagd wat voor soort woningen. Intussen is de verkoop van deze woningen in volle gang. Slechts een drietal appartementen van nog geen 50 m2 hebben een prijs die zou kunnen passen bij de stichtingskosten van een sociale woning. De rest is overwegend duur tot zeer duur.

 

De fractie van de BSD heeft de volgende vragen;

 

  • Is er vooraf met de ontwikkelaars gesproken over het volkshuisvestingsprogramma?
  • Worden komende woningbouwplannen gecorrigeerd op het huidige gemis aan sociale woningen?
  • Is er financiële compensatie of tegemoetkoming voor het wijzigen van de bestemmingsplannen?
  • Wordt het niet hoog nodig een stedenbouwkundig plan voor het gebied rond Plein 13 te maken?
  • Is het college bekend met het gerucht dat Albert Heijn, Aldi en Gall en Gall gaan vertrekken en dat daar naar alle waarschijnlijkheid woningbouwplannen voor in de plaats komen?
  • Draagt ook de ontwikkelaar van het gezondheidscentrum bij aan de inrichting van het openbaar gebied?
  • Eerder is al overgegaan tot transformatie van een kantoorgebouw naar woningen op Plein 13 zelf. Welke afspraken zijn daar gemaakt t.a.v. bijdrage openbaar gebied, parkeren en anderszins?

 

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

Piet Jutten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *