VRAGEN INZAKE DE SPEELTUIN VAN GLYMES

 

   


 | PJ 22013 | 10-06-2022 |

 

Geachte college,

 

16 februari 2022 kopte de krant BN De Stem dat de gemeente Bergen op Zoom plannen in de maak heeft voor woningbouw en mogelijk een hotel, op de plek van de speeltuin Van Glymes. Aangezien ook de BSD-fractie deel uit maakt van deze zelfde gemeente en van de plannenmakerij in het geheel niet op de hoogte was is hier toch sprake van een bijzondere planologische ontwikkeling. Al de argumenten en inspanningen die indertijd golden om tot aanleg over te gaan van een speeltuin die hoort bij de maat en de schaal van een stad als Bergen op Zoom, zijn in één veeg van tafel.

Geen overleg, geen discussie. De oplossing van een slecht functionerende speeltuin, mede omdat er geen geld is om de toestellen op te knappen te verbeteren of te vervangen, is amoveren. Weg ermee, op naar het volgende plan. En wat dat plan dan wel moge wezen, dat is blijkbaar niet aan de raad. Het college gaat voor woningbouw en mogelijk een hotel. Het komt de BSD over dat een dergelijke invulling toch wel uit een overleg met een initiatiefnemer moet komen. Dat verzint het college niet zelf.

  • Klopt het dat er wordt gesproken (of in het recente verleden gesproken is) met een partij die dit voorstel heeft aangedragen?
  • Is het niet te kort door de bocht en moet er niet eerst een discussie gevoerd worden over het wel dan niet laten voortbestaan van een gemeentelijke speeltuin?

Het antwoord op de tweede vraag is van groot belang, ook gezien de geschiedenis van deze speeltuin. Al het andere is voor de muziek uitlopen en kan (kán, hoeft niet) allerlei gedoe te weeg brengen.

De fractie van de BSD is erg benieuwd naar de antwoorden van het college.

 

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

Piet Jutten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *