VRAGEN INZAKE DUURZAAMHEID ASSORTIMENT DETAILHANDEL

 

   


 | PJ 22011 | 10-06-2022 |

 

Geachte college,

 

Het is al weer enige decennia terug dat de “slow food beweging” zijn intrede deed op Nederlandse bodem. Veel impact heeft dat niet gehad, waarschijnlijk kwam het te vroeg en voelde men de noodzaak ervan nog niet aan. Nu ligt dat anders. De klimaat discussie woedt in volle hevigheid én met een verschil van slechts een halve graad (n.l. warmt onze aarde op met 1,5 of 2 graden) staan we voor het nemen van drastische maatregelen.

De fractie van de BSD wil hier graag haar steentje aan bijdragen ook al is dat een druppel op een gloeiende plaat. Iedere druppel telt. Het kunnen ineens veel druppels tegelijk worden als we met elkáár stappen zetten en dat die op die manier wél effect kunnen ressorteren.

De gemeente is hiervoor aan zet. Graag zag de fractie van de BSD dat het college stappen onderneemt richting de in Bergen op Zoom gevestigde detailhandel, met het verzoek om alle artikelen uit het assortiment te weren welke ook dichterbij zijn in te kopen. Zo kunnen de dagelijkse boodschappen bestaan uit, melk, kaas en eieren uit de regio. Groenten en fruit uit eigen provincie of land en wijn niet meer uit de Nieuwe Wereld, maar gewoon uit Europa. Op den duur zullen we hier het voordeel van merken, in ieder geval de generaties na ons.

Vraag aan het college: is het college het met bovenstaande eens en is het College bereid hier stappen in te zetten? Nog voordat de Rijksoverheid hier straks dwingende regelgeving over afvaardigt, kan de gemeente Bergen op Zoom reeds nu de plaatselijke detailhandel hier toe bewegen en hiervoor een plaatselijk keurmerk voor in het leven roepen. Geen Hofleverancier, maar …… winkel met “Klimaatpredikaat”.

Wellicht dat deze benaming door het college kan worden gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Graag verneemt de BSD-fractie uw antwoord, liever nog welke stappen u hier omtrent gaat nemen.

 

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

Piet Jutten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *