VRAGEN INZAKE WONINGEN VOOR ARBEIDSMIGRANTEN AAN DE HAVENDIJK

 

   


 | PJ 22008 | 22-05-2022 |

 

Geachte college,

 

Meer dan verbaasd hebben wij kennis genomen van het artikel in BN de Stem van zaterdag 14 mei 2022 over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Havendijk.

Los van het feit of dit een goed idee zou zijn, moeten onze volksvertegenwoordigers dit soort plannen toch niet uit de krant vernemen. Hopelijk wordt dit niet de manier van werken de komende vier jaar.

Dit plan is goed voorbereid. Al maanden geleden. Dat kan niet anders en het had dan ook eerst ter kennisname gebracht moeten worden aan de gemeenteraad. Ook het college besluit van 19 april, waarvan wij de besluitenlijst op 12 mei hebben ontvangen, moet meerdere malen zijn besproken en uitgewerkt voor dat het voor advies aan het college wordt aangeboden. Hoe is het mogelijk om verkoopafspraken te maken met initiatiefmakers om dit vervolgens in je laatste collegevergadering te besluiten en de opvolgers in het nieuwe college met dit lastige dossier op te zadelen. Want lastig wordt het.

Arbeidsmigranten en de huisvesting hiervan, is een zaak met landelijke aandacht. Behalve in Bergen op Zoom, daar lijkt het dat zoiets ambtelijk wordt voorbereid, uitgewerkt en ter advisering voorgelegd. “Goh jongens, dat hebben we toch maar eens netjes gedaan”.

Hier informeer je toch je raad over. Dat is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

 

We hebben nog steeds niets geleerd van andere Ruimtelijke Plannen waar het mis ging, maar waar we wél beterschap beloofden. Voor woningbouw langs de Havendijk moet het bestemmingsplan worden aangepast. De woningen komen niet voor op de lijst van woningbouwplannen c.q. de woningprogrammering (was ook niet in het geval van het plan plan Residence Mazairac, maar wél nadat het plan bekend werd).

Nog even los van het feit of dit een goede invulling is op die locatie, is de fractie van de BSD  ‘not amused’ van het feit om weer op achterstand te worden gezet. Een  nieuwe invulling, wéér een vreemde partij? Zijn de bouwers en ontwikkelaars in Bergen op Zoom en omgeving niet goed genoeg? Of krijgen die te horen dat daar geen woningbouw mogelijk is? Hoe het ook zij, de raad had hier eerder over geïnformeerd moeten worden. Een ambtenaar die in krant vertelt hoe de stad er uit gaat zien en vertelt dat arbeidsmigranten deel uit maken van onze maatschappij, is de wereld op zijn kop. Zo hoort het niet.

De fractie van de BSD wil graag op de volgende vragen een antwoord:

 

 • Wanneer wist het college van deze plannen?
 • Kwamen de ideeën uit de ambtelijke organisatie of rechtstreeks van de initiatiefnemers?
 • Waarom is er gekozen voor deze invulling terwijl de grond bestemd is voor bedrijfsdoeleinden?
 • Hoe is de relatie met Covebo en Sabes Vastgoed tot stand gekomen?
 • Zijn er andere partijen benaderd met de vraag hier woningen te realiseren voor arbeidsmigranten?
 • Waarom is er niet voor een tender gekozen, zodat ook andere partijen een kans krijgen?
 • Zijn de genoemde partijen gecertificeerd zoals de Rijksoverheid aanbeveelt?
 • Waar gaan deze bewoners parkeren? Op de strook voor de leden en gebruikers van de toekomstige jachthaven (de eerlijkheid gebied dat die er toch niet komt)?
 • Tellen de woningen mee in het gewenst aantal te realiseren woningen en voor welk jaar?
 • Wat gebeurt er met de woningen als de arbeidsmigranten weer naar huis gaan. Worden het dan reguliere woningen? Of een hotel?
 • Hebben de studio’s en appartementen een eigen voordeur?
 • Binnen welke volkshuisvestingscategorie vallen dit type woningen?
 • Vallen ze onder de liberaliseringsgrens en is huursubsidie mogelijk?
 • Welke grondprijs hanteert de gemeente per woning?
 • Wat is de parkeerbijdrage?
 • Hoe wordt de dialoog ingestoken? “hier moeten 435 arbeidsmigranten komen”, of “wat vindt de omgeving van een invulling met woningen voor arbeidsmigranten”.
 • De strook was aanvankelijk bedoeld voor haven gerelateerde activiteiten, jachtbouw, verhuur, kleding en zeilbenodigdheden enz. Waar gaan die nu naar toe?
 •  Welke andere locaties voor arbeidsmigranten zijn er genoemd of bedacht?
 • Is het college op de hoogte van het laatste advies van de arbeidsinspectie n.l. terughoudend op te treden voor wat betreft de komst van arbeidsmigranten?

Zo maar een paar vragen die opdoemen na het bekend maken van deze voorgenomen ontwikkeling. De fractie van de BSD pretendeert niet met deze vragen volledig te zijn, wellicht volgen er later nog meer. In ieder geval is de fractie van de BSD het niet eens met deze gang van zaken.

Graag zien wij uw antwoorden zo spoedig mogelijk tegemoet.

 

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

Piet Jutten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *