RECHT DOEN

 

   


| jaar 9 | nr. 298  | 05-08-2022 |

 

 

Soms kom je de geschiedenis van de rechtsbronnen van Bergen op Zoom iets tegen wat bij het ‘recht doen’ heden ten dage in onbruik is geraakt. Zo ook bij de Costume van 1570 die begint met de wijze woorden: “Costumen ende usantien der stadt van Berghen opten Zoom, die men altijts bij mans gedencken onderhouden heeft ende alnoch is onderhoudende.” 

Waarbij in het hoofdstuk “Van criminele zaken ende civile boeten” de eerste drie artikelen mij troffen.

  • (31) “Eenen dieff verdient die galge, ten waere dat schepenen om de cleynicheyt van der zake ordonneerden dat hij met mindere correctie behoorde te gestaene.”
  • (32) “Item, soo wanneer de drossaeth slants van Bergen eenen poorter oft poorterse vangt om eenigerhande misdaet oft breuke, die hij misbruyct mocht hebben, den selven poorter oft poorterse moet men vonnis ende recht doen binnen drye weken naerdyen hij oft zij gevangen is geweest.”
  • (33) “Item, waert zaeke dat de voirseyde drossaeth den voirseyden poorter oft poorterse van tvoirseyde misdaet, breuke ende aenthyen geen vonnis oft recht en dede binnen de voirseyde drye weken, soo moet de poorter oft poorterse van tvoirseyde misdaet ende aenthyen los, vrij, quite en ongehouden zijn.”

Of, in wat moderner Nederlands, straffen mogen maatwerk zijn. En een dader dient binnen drie weken veroordeeld te worden en te weten wat zijn of haar straf is. Daar heeft hij of zij en de samenleving recht op. Als de overheid faalt om binnen drie weken de verdachte ‘recht te doen’ is de verdachte, althans zo was het in 1570, vrij.

450 jaar terug wist de overheid wat haar te doen stond en waar de burger en de burgerij recht op hadden. Ook verdachten hadden rechten zoals snel te weten wat hen ten laste werd gelegd en wat de straf zou zijn. Nu wachten sommigen jaren op de beoordeling van hun daden en de strafoplegging en soms jaren op de uitvoering. Is dat RECHT DOEN?

 

 

Louis van der Kallen.

   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *