AMALIAPARK

 

   


 | LVDK/AM 22014 | 03-07-2022 |

 

Geachte college,

 

Het Amaliapark blijft om twee redenen onze aandacht vragen, te weten verpaupering van de omgeving die zijn oorsprong vindt in afwezigheid vrijwilligers/gesloten port cabine en geen vergunning verstrekking.

Dreiging die uitgaat van hangjongeren/ lachgaspatronen die waarneembaar zijn door ouders en spelende kinderen met gevolg dagelijks terugkeerde frustratie.
Kapot glas op verkeerfietspad, containers met ongedierte, dode bomen op park en behoefte doen door kinderen achter de keet.

Omwonenden ervaren/constateren een ontmoedigingsbeleid vanuit gemeente omdat vergunning gebruik de Keet (port cabine) niet wordt verstrekt.

Stadlander wil de port cabine weghalen omdat zowel Stadlander als Wijzijn traverse groep maximaal inzet willen tonen om Amaliapark als visitekaartje van Bergen op Zoom te laten functioneren.
Burgerparticipatie wordt nauwelijks ondersteunt, achteruitgang en vervuiling is een waarneming (zie recente foto’s) wat niet ten goede komt als aanzicht nieuwe wijk.

In de Keet zijn alle faciliteiten zoals toilet en spoelbak aanwezig, oude situatie een consumptie mogelijk en/of zakje chips met frisdrank met aanwezigheid van vrijwilligers die overigens graag een doorstart willen maken.

• Wat is de reden waarom vergunning niet wordt vastgesteld/afgegeven?
• En verzoekt de burgerparticipatie te ondersteunen.

De BSD-fractie bepleit een snelle verstrekking van de vergunning zodat Stadlander, Wijzijn Traverse groep en bewoners aan de slag kunnen. Of helderheid te geven over wat er nog meer moet gebeuren om tot verstrekking te kunnen komen zodat een nieuwe samenwerking tussen burgers en gemeente Bergen op Zoom tot stand kan komen.

 

Hoogachtend,

namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen
Anton Müllenberg.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *