HANDHAVING

 

   


 | VO/LvdK 22020 | 16-09-2022 |

 

Geacht college,

 

Een gemeente die een gebrek aan handhaving heeft verliest gezag en betrouwbaarheid en ook wordt het gevoel van veiligheid niet versterkt. Mensen voelen zich ongelijk behandeld en de groep die de handhaving aan de laars lapt komt ermee weg. Dit zorgt voor escalaties en frustraties bij de inwoners. We zien dagelijks de problemen o.a. op het gebied van:

 • Parkeren,
 • te hard rijden,
 • telefoneren achter het stuur of op de fiets,
 • fietsen in tegenovergestelde richting,
 • overlast van drugs dealen/ lachgas patronen,
 • dreiging die uitgaat van hangjongeren.

Ook het stoppen van buurtpreventie Gageldonk- West baart grote zorgen.

 • In hoeverre wordt buurtpreventie nog serieus genomen?

 

Handhaving is erop gericht om het in stand houden van zaken als veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, welzijn en goede sociale verhoudingen. Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom behoren zich veilig te voelen.

Het rapport Advies Veiligheid wat is gepresenteerd door de Jeugdraad ondersteunt de bovenstaande problematiek. Het gevoel van onveiligheid leeft niet alleen onder jongeren maar ook onder de ouderen. Bij de presentatie is de vraag gesteld in de beeldvorming d.d. 08 september jl. of we onze dochters van 15 jaar in de avond nog de staat opsturen. Het antwoord was overtuigend nee vanuit de zaal, veel inwoners gaan in de avond niet graag over straat maar doen ook de voordeur niet meer open als het donker is.
De huidige “participatiemaatschappij” vergt dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt, maar daar heeft men wel handvatten voor nodig. In het bestuursakkoord van 2022/2026 is te lezen dat:

Onze inwoners behoren zich veilig te voelen. Zichtbare handhaving kan hier een bijdrage aan leveren. Hierbij onze suggesties:

 • Wij zetten in op uitbreiding van het aantal handhavers en op hun inzet, ook na 22.00 uur,
 • onze handhavers zetten we slim in. Daarom willen wij méér projectmatige handhaving, elektronische middelen en combinaties van verschillende handhavende functies in pilots,
 • we willen een betere samenwerking met buurtpreventie en andere betrokken organisaties,
 • wij gaan de inzet van de bestuurlijke boete onderzoeken. Wij kijken daarbij ook hoe andere gemeenten dat doen,
 • we gaan werken met wijkboa’s die samenwerken met de welzijnspartners die in de wijk aanwezig zijn. Zo geven we vorm aan wijkgericht werken en de samenhang tussen veiligheid en welzijn,
  De BSD-fractie verzoekt uw college; zet in op een versnelling van meer toezicht en handhaving zodat de problematiek structureel wordt aangepakt en niet gericht op symptoombestrijding.

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Vickie Overveld,
Louis van der Kallen.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.