HUISVESTING VOOR VLUCHTELINGEN EN STATUSHOUDERS

 

   


 | PJ 22025 | 09-10-2022 |

 

Geacht college,

 

Met de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders wil het maar niet vlotten. Gemeenten staan niet te trappelen van ongeduld om hier hun medewerking aan te verlenen. Integendeel, laat de buurman het probleem maar oplossen, wij hebben al genoeg gedaan. Het siert ons dat we opvang bieden in Avondvrede, Stoelemat en vm. Politiebureau, maar het is bijlange na niet genoeg.

Nog even en de Rijksoverheid grijpt in en wijst panden aan die geschikt zijn of geschikt gemaakt worden voor de opvang. Een schande als gemeenten het zover laten komen. En of  deze panden nu eigendom zijn van de gemeenten of van particulieren (corporaties en zorginstellingen) maakt voor het Rijk niet uit. Ze worden simpelweg geconfisqueerd.

Voor de fractie van de BSD telt maar één ding en dat is opvang bieden aan hen die het nodig hebben. De panden die hiervoor beschikbaar zijn heeft de BSD al bij de gemeente Bergen op Zoom en bij het COA gemeld en zal dat zo nodig herhalen.

Ongeacht het eigendom zijn het de navolgende locaties:

Huize Sint Catharina (het Ketrientje), goed voor circa 300 opvangplaatsen.

  • De Scheldeflat, goed voor circa 200 gezinnen.
  • Een viertal paviljoens op Vrederust, goed voor circa 500 opvangplaatsen.
  • Cort Heijligers kazerne, legeringsgebouw, circa 100 opvangplaatsen.

College, of u komt in actie of het Rijk komt in actie. In het laatste geval staat u in uw hemd.

Graag vernemen wij zo snel mogelijk wat de laatste stand van zaken is.

Met vriendelijke groeten,

 

Piet Juten,
Fractie BSD.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *