TECHNISCHE VRAGEN BESTEMMINGSPLAN POORTGEBIED BERGSE HEIDE

 

   


 | PJ 22021 | 09-10-2022 |

 

Geachte Griffie,

 

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 6 oktober 2022 is het

ontwerpbestemmingsplan Poortgebied Bergse heide (2022 RMD22-0020) aan de orde geweest.

Naar aanleiding van deze behandeling leven er bij de fractie van de BSD nog de volgende technische vragen.

 

Niet duidelijk is of de omvang van het thans voorliggende bestemmingsplan verschilt met het door de Raad van State vernietigde plan. Namelijk het Natuur en Bosgebied parkeren aan de zuidwestkant van de Bemmelenberg (tussen huisnummers Bemmelenberg 16 en Bemmelenberg 21) lijkt een toevoeging aan het nieuwe bestemmingsplan. Graag uw reactie hierop.

Waarom maken de bewoners die zienswijzen hebben ingediend geen deel uit van de convenantpartners? Dat had veel kou uit de lucht kunnen nemen.

Er komt een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Moerstraatsebaan naar het bosparkeerterrein en terug. Waarom niet rondrijden over een deel van de Bemmelenberg naar de Moerstraatsebaan v.v..

Waar parkeren bezoekers die niet naar restaurant Le Bouleau of de Berk willen, maar bijvoorbeeld willen recreëren achter op het terrein en in het bos?

Waar parkeer je als je bijvoorbeeld uit de richting Roosendaal komt.

Het convenant schept voor partijen bijzondere mogelijkheden, vanwaar die coulance? In het plangebied liggen eigendommen van Le Bouleau onroerend goed BV. Hier mogen 6 boomhutwoningen van 70 m2 worden gerealiseerd. Waarom is dat? Ter compensatie of zo?

De hele exploitatie van het gebied rond De Berk valt buiten dit bestemmingsplan. Toch worden er vergaande verkeersmaatregelen getroffen zoals het afsluiten van de Bemmelenberg. Had het bestemmingsplan niet beter uitgebreider geweest?

Het recreatief gebruik loopt de laatste jaren behoorlijk uit de hand. Er vindt een enorme verrommeling plaats, verlichte objecten, bedoeïenententen, schuttingen en plantenbakken.  Van een rustig natuurgebied is geen sprake meer. Is dat ook wat de gemeente Bergen op Zoom ambieert?

Wie draait op voor de kosten van de nieuwe ontsluitingsweg?

Wie draait op voor de kosten van het bosparkeerterrein?

Valt er een exploitatiebijdrage te verwachten van de ontwikkelende partijen?

Graag zagen wij een tekening met de contouren van externe veiligheid m.b.t. LNG.

Het parkeren bij het hotel staat aangegeven als recreatief groen waar geparkeerd kan worden. Liever zien we hier een aanduiding als verkeersbestemming. Dit om te voorkomen dat er ooit andere activiteiten plaatsvinden.

Waarom zijn de zorgen van Dhr. Nuijten niet weggenomen?

De kosten van het buitenwerking stellen van het vorige bestemmingsplan bedragen enkele duizenden euro’s. Worden die verhaald op de plannenmakers?

Een exacte plaatsbepaling voor de mast (40m. hoog) ontbreekt op de verbeelding.

Een begrijpelijke toelichting op het al dan niet salderen van de Stikstofdeposito is hier wel op zijn plaats.

 

Onder voorbehoud van mogelijke aanvullende vragen en opmerkingen verblijven wij met vriendelijke groeten en zien uw antwoorden tijdig tegemoet.

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Piet Jutten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *