TECHNISCHE VRAGEN VERORDENING BIZONE

 

   


 | PJ 22023 | 09-10-2022 |

 

Geacht griffie,

 

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 6 oktober 2022 is de nieuwe verordening

Bedrijfsinvesteringszone Centrum Bergen op Zoom (2023-2025) besproken.

Naar aanleiding van deze behandeling leven er bij de fractie van de BSD nog de volgende technische vragen en dan met name de gebiedskaart zoals bedoeld in artikel 1 van de verordening.

Niet duidelijk is of de als tariefgebied 1 en 2 aangeduide panden ook betalende deelnemers zijn aan de Bizone. Tariefgebied 2 betreft namelijk ook veel woonhuizen waar geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Om dit te duiden verwijs ik o.a. naar de Moergrebstraat en Engelsestraat.

In het tariefgebied worden ook panden gemist. Bijvoorbeeld tariefgebied 2, de Molstraat. Hierin zijn enkele ondernemingen gevestigd die niet zijn ingekleurd als Tariefgebied 2.

Staan op de kaart ook de panden van de zgn. free-riders opgenomen. Dit om te duiden dat deze ondernemers bewust niet meedoen.

Onder voorbehoud van mogelijke aanvullende vragen en opmerkingen verblijven wij met vriendelijke groeten en zien uw antwoorden tijdig tegemoet.

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Piet Jutten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.