AMENDEMENT BELASTINGMAATREGELEN 2023

 

   


 | 15-12-2022 |

 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, op 15 december 2022 in vergadering bijeen voor beraadslaging over RVB22-0056 inzake het vaststellen van de belastingmaatregelen voor 2023 ,

 

Constaterende en overwegende dat:

 • Er een verordening Precariobelasting is welke in werking treedt de eerste dag na de bekendmaking;
 • Precario is een belastingheffing aan degene die op of onder openbare grond voorwerpen plaatst;
 • Hiervan is uitgezonderd de belasting voor openbare aankondigingen in letters, symbolen en/of kleuren die vanaf de openbare weg te zien zijn;
 • Er een tarieventabel is die onderscheid maakt in het plaatsen van terrassen op de Grote Markt, Beursplein, binnen de centrumring en buiten de centrumring;
 • Onder terrassen moet worden begrepen het geheel aan tafels, stoelen, parasols, luifels, vlonders en plantenbakken;
 • Er geen precariobelasting is betaald tijdens de Coronapandemie;
 • Er met ingang van 2023 een nieuw tarief geldt;
 • Naar aanleiding van de binnenstad visie er een derde horecaplein is waarvoor het hoogste tarief moet gelden.

Besluit:

De tarieventabel van de verordening als volgt te wijzigen:

TARIEVENTABEL

Behorende bij de Verordening Precariobelasting Bergen op Zoom 2023

Hoofdstuk 1

Terrassen en andere voorwerpen

 • Het incidentele gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond als verkoopruimte voor een winkel of als terras voor een café, restaurant, lunchroom of een dergelijke lokaliteit, per m2;
  • Gelegen langs de gevel van bedoelde detailhandelszaken en of horecaondernemingen op de Grote Markt, het Beursplein en het Gouvernementsplein; enz.
 • per jaar € 62,33
 • per maand € 15,89
  • Overige terrassen op de Grote Markt, Beursplein en Gouvernementsplein; enz.
 • per jaar € 57,27
 • per maand € 14,28
  • Overige terrassen binnen de centrumring van de historische stad gelegen:
 • per jaar € 48,59
 • per maand € 12,14
  • Terrassen aan de centrumring van de gemeente en daarbuiten gelegen:
 • per jaar € 39,77
 • per maand € 10,02

Behoort bij raadsbesluit van 15 december 2022

De griffier,

 

Ondertekenaar(s) van het amendement,

Namens de Fractie van BSD,

Piet Juten (raadslid).


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *