VRAGEN BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE INTEGRITEIT

 

   


 | PJ 22031 | 21-12-2022 |

 

Geacht college,

 

De laatste tijd is de fractie van de BSD een aantal keer gevraagd om bij een bepaaldgesprek of bijeenkomst aanwezig te zijn.

Bij deze bijeenkomsten of gesprekken waren ook ontwikkelaars c.q. initiatiefnemers aanwezig.

Bij het maken van de afweging wel of niet in te gaan op een uitnodiging vindt de fractie van de BSD het belangrijk wat het gemeentelijke belang is dat gediend is met de aanvaarding van de uitnodiging. In onderhavige gevallen hebben wij gemeend niet in te moeten gaan op de uitnodiging.

Ook ambtenaren zouden die afweging moeten maken. Je kunt je afvragen of de gesprekken die gevoerd worden over de plannen rondom de ontwikkeling van het Poortgebied Bergse Heide en het aanwezig zijn bij een presentatie van arbeidsmigranten aan de Havendijk of een presentatie van zorgwoningen aan  de Dumontsdreef niet de schijn heeft van belangenverstrengeling. En zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling is niet integer.

De fractie van de BSD vraagt het college hoe zij de integriteit van bestuur en ambtelijke organisatie denkt te borgen.

Ook wil de BSD graag weten of bovenstaande aan de orde komt bij de bijeenkomst van 23 januari (integriteitsavond).

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Piet Juten.


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *