AANVULLING INTERPELLATIE EX ARTIKEL 38 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE (NIET VERSTUURD)

 

   


 | LVDK 23003 | 31-01-2023 |

 

Geacht college,

 

Nadere informatie. Die deels laat zien dat er niet echt gezocht kan zijn naar het Parkkeetje als monument.

  • In het Monumentenboek van de Archiefdienst (1995 door WA van Ham onder redactie van C. Vanwwesenbeeck) staat op pag. 129 als adres: Korneel Slootmanslaan ong.

(Merk op dat het aanwijzingsbesluit uit 1996 dateert van na het verschijnen van het boek !. In het boek staat copyright 1995, misschien was het pas later klaar).

  • In de lijst van (provinciaal) Monumenten Inventarisatieproject 1993 staat het als: Zoomweg “Transformatorhuisje plm 1910”. Zoomweg is de oude naam van Zuidzijde Zoom en Slootmanslaan.

In de lijst als bijlage bij de Monumentennota 2004-2008 staat het op pag 43 als: Zuidzijde Zoom/Slootmanslaan ongenummerd. Die nota met lijst is door Raad bekrachtigd in SROB/04/092 d.d. 28-10-2004 (bijgaand als Bijlage 1 en Bijlage 2).

Er zijn voor gemeenten selectielijsten inhoudende wat bewaard moet blijven (archiefwet) (1996-2012-22017-2020). Daarin staat steeds Monumentenlijst en/of gemeentelijk monumentenregister. Uit Bijlage 3 Selectielijst (overzicht) blijkt dat steeds (papieren) register bewaard moest worden.

  • Waar is in de gemeente het (papieren) monumentenregister te vinden?
  • Als het er niet is. Waarom heeft de gemeente Bergen op Zoom geen (papieren) monumentenregister? En wat is de rechtsgrond van de afwezigheid van een dergelijk register?

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen,

Piet Juten.

 


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *