HANDHAVINGSVERZOEK IN HET KADER VAN DE ARCHIEFWET

 

   


 | LVDK 23004 | 03-02-2023 |

 

Geacht college,

 

Artikel 3 van de Archiefwet;

“De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.”

Dit artikel is verder uitgewerkt middels de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020. Vastgesteld Staatscourant 11143 26 februari 2020 (zie bijlage en eventueel https://vng.nl/sites/default/files/2020-02/selectielijst_20200214.pdf)

De gemeente Bergen op Zoom dient, volgens deze selectielijst een Monumentenregister te hebben en dit register actueel te houden en te bewaren.

Uit ons onderzoek, naar aanleiding van de cases Parkkeetje blijkt de gemeente Bergen op Zoom een dergelijk register niet te hebben c.q. te bewaren. 

Uit provinciaal onderzoek “Gemeente Bergen op Zoom Financieel toezicht 2021” Zie bijlage blijkt dat Bergen op Zoom onvoldoende scoort op het vlak van Monumentenzorg (MON)!

De BSD-fractie verzoekt uw college richting de gemeente Bergen op Zoom handhavend op te treden teneinde te komen tot een actueel en juist Monumentenregister!

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen.

 


   

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *