ABDELAZIZ DANJAOUI

 

     


 

Ik ben Abdelaziz Danjaoui Kandidaat-raadslid Bergse Sociaal Democraten (BSD) Bergen op Zoom. Ik ben getrouwd en vader van 3 kinderen. Ik zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Vanaf 2014-2018 als Raadslid en vanaf 2019 tot 2022 als burgerlid BSD. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als beleidsmedewerker Riolering, Stedelijk water en Klimaatadaptatie bij gemeente Steenbergen. Verder ben ik Fractieondersteuner bij Ons Water/Waterbreed bij Waterschap Brabantse Delta. Ik heb veel politiek ervaringen als raadslid en vicefractievoorzitter.

 

Hier ga ik mij voor inzetten,

 • als raadslid wil ik ervoor zorgen dat we actief voorkomen dat mensen in de schulden raken. Ik wil actief de stijging van armoede tegengaan. De kloof tussen arm en rijk moet verkleind worden. Bergenaren die met tegenslag en onrecht te maken hebben gehad verdienen een gemeente dat niet tegenover maar naast ze staat. We moeten met elkaar naar een zekere en veilige toekomst voor alle Bergenaren,
 • economische groei en ontwikkeling is mooi, maar iedereen moet daarvan evenveel profiteren. En dus moet dat via een rechtvaardige verdeling van de welvaart. De sterkste schouders dragen dan de zwaarste lasten. Samen zorgen we dat alle kosten eerlijk verdeeld worden, zoals bijvoorbeeld bij de rioolheffing. Ook verdient iedereen een betaalbare woning, daaraan is nu een groot tekort. Voor een groener en socialer Bergen op Zoom,
 • meer sociale betaalbare woningen, een groene en gezonde omgeving om in te leven, goede bereikbaarheid en zorg dichtbij. Daar is behalve lef en ambitie ook samenwerking voor nodig. Want Bergen op Zoom maken we samen,
 • goede ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en kwetsbare inwoners. Waar we als inwoners naast elkaar staan om samen vooruit te komen,
 • ik vind dat iedereen in Bergen op Zoom een toekomst verdient zonder armoede. We moeten vroegtijdig in actie komen als er inwoners dreigen in armoede te raken. We moeten investeren in mensen zodat ze de kans en vrijheid krijgen om te ontwikkelen. Armoede is een plaag voor ieder die er mee te maken heeft, het is geen keus maar iets wat je overkomt. Armoede kan echt niet meer!
 • met de vele jongeren in de stad en de Biobased Economy die hier wordt ontwikkeld, kan Bergen op Zoom zich de stad van de toekomst noemen. Dat betekent dat we de die toekomst, onze jongeren, moeten betrekken. Ook moet wonen in de stad betaalbaar zijn,
 • we moeten investeren in de jonge generatie. Als je in Bergen op Zoom woont dan heb je het recht om er te zijn, je telt mee en wordt niet vergeten als het even niet goed gaat,
 • in deze bijzondere tijd, heeft de waarde van een goede gezondheid zich bewezen. Een goede gezondheidszorg en zeker preventie is daarom belangrijk. In zorg en welzijn is er blijvend aandacht nodig voor de menselijke maat, dat je hulp kunt krijgen wanneer dat nodig is en dat we armoede en eenzaamheid willen voorkomen,
 • iedereen wil in een gezonde en leefbare stad wonen. Daar zijn voorzieningen voor nodig; goede en voldoende zorg en onderwijs, voldoende betaalbare woningen en natuur om te ontspannen en sporten,
 • dak-en thuisloosheid is een groeiend probleem Geen dak boven je hoofd? Dat kan echt niet meer! Ik geloof in een stad met nul daklozen. Ieder mens heeft recht op een dak boven het hoofd,
 • sport. Daar liggen nog vele mogelijkheden. Sport heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie, het zorgt namelijk voor verbinding en verbroedering tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging als ontmoetingsplek. Sociale banden tussen groepen met verschillende sociale achtergronden worden versterkt door gezamenlijk aan lichaamsbeweging te doen,
 • veiligheid. Leefbaarheid en veiligheid vormen de basis voor een aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad. Je veilig en op je gemak voelen in je eigen straat of buurt is in de eerste plaats van belang voor inwoners en ondernemers. Een fijne wijk om in te wonen is een veilige wijk,
 • de BSD als links inclusieve volkspartij die een bondgenoot is voor allen die strijden tegen discriminatie, uitsluiting, onrechtvaardigheid en racisme.

Aandacht voor culturele diversiteit is belangrijk, maar zolang minderheidsgroepen niet meetellen op inhoud, worden wij niet inclusief gevonden.

Racisme en discriminatie komt dwars door de samenleving voor. Ook dat maak ik mee. Laten wij elkaar aanspreken op gedrag en niet op basis van hoe wij eruitzien. Wij moeten de bruggenbouwers zijn en de verharding tegengaan. Wij zijn de voorbeelden voor de nieuwe generaties en dat moeten wij ons goed beseffen.

De stad Bergen op Zoom waar je met hoofddoek veilig rondloopt, als jood met een keppel. Iedereen mag er zijn en iedereen die zich hier niet aan wenst te houden en geweld gebruikt, moet keihard bestraft worden zodat een volgende keer niet meer bestaat.

Deze Coronacrisis heeft alle inwoners van Bergen op Zoom diep geraakt en worden de zwaksten in onze samenleving het hardst getroffen. Daarnaast werden de afgelopen tijd energie, brandstof, voedsel en kleding allemaal duurder. Het is daarom van groot belang dat onze inwoners kunnen rekenen op hulp en ondersteuning vanuit de gemeente, maar ook dat wij als samenleving extra aandacht hebben voor elkaar.

We hebben al te lang gewacht om klimaatverandering echt aan te pakken. Als oud-raadslid, burgerlijke en Adviseur klimaat en water zie ik dat we moeten versnellen en moeten zorgen dat we als gemeente naast onze inwoners gaan staan om hen te helpen bij klimaatadaptatie en energietransitie. De laagste inkomens mogen niet opgezadeld worden met een torenhoge rekening terwijl het bedrijfsleven gesubsidieerd wordt. En als vervuilers niet mee willen moeten we ze hard aanpakken.

Ik ben gemotiveerd, gedreven en nieuwsgierig. Daarnaast een bruggenbouwer mensen met elkaar verbindt. Ik heb er veel zin in! De stad Bergen op Zoom zit diep in mijn hart

Ik wil graag in de komende 4 jaar blijven inzetten voor een duurzame, sociale en eerlijke stad. Versnellen en de klimaatcrisis aanpakken, als gemeente naast de inwoners gaan staan om hen te helpen met de energietransitie en zo ook klimaat en energiearmoede tegengaan.

Spreekt dit u aan? Laat uw stem niet verloren gaan stem 16 maart 2022 en gaat u voor een eerlijk en transparant bestuur van u gemeente Stem Bergse Sociaal Democraten (BSD).

 

Stem Abdelaziz Danjaoui,

nummer 5 voor BSD.


     

Reacties zijn gesloten.