AURI PETERS

 auri


 


Wat is je politieke voorkeur en/of partij?


Ik kom uit een “links nest”. Mijn ouders waren maatschappelijk betrokken en hebben dat hun kinderen ook meegegeven. Ik ben vrij jong lid geworden van GroenLinks en ik ben ook een paar jaar bestuurslid geweest van de afdeling in Almere. Sinds een jaar of zeven ben ik lid van D66. Ik merkte steeds meer dat die partij meer overeenkomsten had met mijn opvattingen. Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving in onze stad. Er moeten kansen zijn voor alle mensen. De gemeente is er om mogelijk te maken en te sturen, maar ook om mee te denken en te helpen daar waar het nodig is. Ik wil daar mijn steentje aan bijdragen.

 


Hoe ben je in de politiek terecht gekomen?


Mijn moeder heeft tientallen pleegkinderen opgevangen en opgevoed. Later werd zij directeur van een opvanghuis voor psychiatrisch patiënten. Van haar leerde ik dat het normaal is je in te zetten voor anderen. Zij heeft mij altijd gestimuleerd om mijn tijd en mogelijkheden te gebruiken om een verschil te maken. Ik ben vier jaar geleden in Bergen op Zoom komen wonen. In mijn vorige woonplaats Almere had ik me ook al lang bezig gehouden met politiek. Al snel ben ik hier gemeenteraadsvergaderingen gaan volgen. Sinds september 2015 ben ik geïnstalleerd als duoburgerlid voor de BSD. Ik ben er trots op deel uit te maken van zo’n betrokken groep mensen! 

 


Wat wil je bereiken?


We leven in roerige tijden. Ik wil me inzetten voor een sociaal, rechtvaardig en veilig Bergen op Zoom. Een stad bovendien waar voor ieder kind écht passend onderwijs is. Een stad waar we veilig kunnen wonen en werken. Bovendien wil ik dat het bijzondere culturele en bourgondische karakter van onze stad niet alleen behouden blijft, maar nog veel meer wordt uitgedragen. 

 


Wat zou je graag veranderen of anders willen zien?


Wat echt beter kan en moet is het betrekken van burgers bij het maken van beleid en het nemen van beslissingen. Deze stad is van ons allemaal! 

 


Wat vind je leuk aan de politiek en waar erger je je aan?


Het leukste van de politiek is dat je samen met anderen iets kunt betekenen voor mensen. Verder is het een uitdaging om ingewikkeld kwesties uit te zoeken en te vertalen in een politieke koers die begrijpelijk is.

Mijn grootste ergernis: de beste stuurlui, die altijd aan wal staan! 

 


Hoeveel tijd besteed je aan je politieke activiteiten?


Afhankelijk van het aantal vergaderingen (en het voorbereiden, inlezen en overleggen) tussen de 5 en 20 uur per week.

 


Wat doe je naast je politieke activiteiten?


Ik ben allereerst moeder van twee geweldige kinderen; een dochter van 16 en een zoon van 9. Mijn zoon heeft een aantal beperkingen, waardoor ik erg veel tijd kwijt ben met het begeleiden en regelen van zorg voor hem. Voordat ik kinderen had werkte ik als directiesecretaresse in ziekenhuizen, en daarna projectmanager in de ICT. Verder zet ik me al jaren in voor diverse besturen. 

2015-heden  Duo-burgerlid BSD, gemeenteraad Bergen op Zoom
2014-heden  Medezeggenschapsraad Gymnasium Juvenaat, Bergen op Zoom
2013-heden  Ondersteuningsplanraad (OPR) Passend Onderwijs VO, SWV Brabantse Wal, sedert 2014 secretaris
2013-2015  Steunfractielid D66 Bergen op Zoom
2010-2014  Bestuurslid Vrije Peuterspeelzalen Almere, voor- en vroegschoolse educatie en stagebegeleiding.
2010-2012  Vrijwilliger intensieve/terminale thuiszorg Almere.
2008-2012  Cliëntenraad Stad West Zorggroep Almere, vanaf 2009 voorzitter, afgevaardigde Centrale Cliëntenraad, afgevaardigde Raad van Toezicht en sollicitatiecommissie RvT
2006-2015  ROC Flevoland en Kellebeek, stageplaats en begeleiding
leerlingen Verzorging niveau I en II
2006-2012. Gilde Almere, Nederlandse conversatieles aan anderstaligen
2004-2008  Bestuurslid GroenLinks Almere, 2 jaar secretaris

 


Wat zie je als belangrijkste politieke ontwikkeling de komende jaren?


Ik ben huiverig voor de groeiende afstand tussen politiek en burgers en de onvrede en onverdraagzaamheid die overal om ons heen te horen is. Het wordt de grootste uitdaging om die afstand te overbruggen en een sociaal geluid te blijven laten horen als antwoord op het groeiende populisme. 

 


Wie is jouw (politieke) held of voorbeeld?


Martin Luther King, Mahatma Ghandi en Nelson Mandela zijn enkele grote helden die ik bewonder om hun geweldloze strijd tegen onrecht.  

In Nederland zijn Hans van Mierlo, Frans Timmermans en Els Borst mijn politieke voorbeelden. 

 


 

 

Reacties zijn gesloten.