ADVIES RAAD VOOR VERKEER EN WATERSTAAT 2

 


Bergen op Zoom, 21 september 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders en het Presidium
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Advies Raad voor Verkeer en Waterstaat 2, ons kenmerk LK/90040

Geacht College,

Dank voor uw antwoord I09-031084 op onze brief inzake het advies van Raad voor Verkeer en Waterstaat d.d. 5 augustus 2009, kenmerk LK/90034.
Tot onze spijt heeft de BSD-fractie moeten constateren dat het antwoord van uw college zich beperkt tot slechts één aspect van de adaptatie van klimaatverandering en juist over dat aspect van klimaatverandering hebben wij met geen woord over gerept. De BSD-fractie twijfelt er niet aan dat op het gebied van water door deze gemeente de nodige stappen reeds genomen worden.
De BSD-fractie zou het op prijs stellen als het college alsnog reageert op de in de brief van 5 augustus genoemde voorbeelden zoals: de toepassing van hittebestendig asfalt, het gebruik van groen (bijvoorbeeld van bomen langs de weg, om de kans op hitteschade te verminderen) en het creëren van een schaduwrijk winkelmilieu.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.