ADVIES RAAD VOOR VERKEER EN WATERSTAAT

 


Bergen op Zoom, 5 augustus 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Advies Raad voor Verkeer en Waterstaat, ons kenmerk LK/90034

Geacht College,

Recent is verschenen het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat met de titel; “Witte zwanen, zwarte zwanen” over proactieve adaptatie aan klimaatverandering.
Wat is het klimaatbewustzijn van onze gemeente en ons ambtelijk apparaat en houdt onze gemeente bij de (her)inrichting van onze openbare ruimte rekening met de ingang zijnde klimaatverandering? Als voorbeelden worden in het advies de toepassing van hittebestendig asfalt genoemd en het gebruik van groen, bijvoorbeeld van bomen langs de weg, om de kans op hitteschade te verminderen. Ook het creëren van een schaduwrijk winkelmilieu kan voor de toekomst belangrijk zijn. De BSD-fractie verzoekt uw college middels een raadsmededeling de gemeenteraad te informeren op welke wijze de gemeente in haar handelen rekening houdt met de klimaatveranderingen.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.