AED

 


Bergen op Zoom, 4 mei 2009

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: AED, kenmerk LK90016

Geacht College,

De BSD- fractie heeft namens een aantal organisaties, betrokken bij het project “Gemeente Bergen op Zoom HARTSAFE” een schrijven gehad (zie bijlage) waaruit enerzijds een groot enthousiasme blijkt om de gemeente Bergen op Zoom hartsafe te maken en anderzijds sprake is van frustratie dat dit ondanks alle werk en inzet van tal van vrijwilligers nog niet tot tevredenheid is gelukt. Het probleem lijkt de medewerking van de gemeente Bergen op Zoom.

– Wat is de stand van zaken?
– Wanneer is de volgens de brief (bijlage) de eerder toegezegde evaluatie gereed.
– Welke financiële middelen zijn beschikbaar en welke financiële middelen zijn benodigd om het project succesvol af te ronden?

Graag een schriftelijke beantwoording ex artikel 39,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.