BBR ROOVERSBERG

 


Bergen op Zoom, 31 juli 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Brief BBR Rooversberg, ons kenmerk LK/90033

Geacht College,

Het gebeurt zelden dat wij als raadsleden een zeven pagina’s lange brief ontvangen, die naast goed onderbouwd, rijk gelardeerd is met foto’s en zelfs met een filmpje ter ondersteuning van de vele klachten. Zelfs klachten waarvan de gemeente de directe veroorzaker is. De BSD-fractie verzoekt de brandbrief van de huurdersvereniging Bewoners Belangen Rooversberg te beschouwen als een artikel 39 brief van een in de raad vertegenwoordigde partij. Hierbij zullen de in de brief gestelde vragen moeten worden beantwoord en op de stellingen gereageerd.

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording ex. artikel 39.

Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.