BEDRIJF IN WOONWIJK

 


Bergen op Zoom, 23 mei 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Bedrijf in woonwijk, kenmerk LK90022

Geacht College,

In de Ferdinand Bolstraat is op nummer 14 feitelijk een koeriersbedrijf gevestigd/ontwikkeld.
Door de weeks rijden auto’s af en aan. Buiten werktijden worden ook diverse auto’s van het bedrijf op voor bewoners bestemde parkeerplaatsen gezet. Soms zouden er 8 tot 10 auto’s tegelijkertijd op en rond het ‘bedrijf’ aanwezig zijn. Voor een woonstraat een volstrekt ongewenste situatie. Wat de BSD-fractie bevreemdt, is dat feitelijk de gemeente, bij de herinrichting van de straat, meegewerkt heeft aan de ongewenste situatie door een wel erg brede oprit naar de ‘tuin’ (parkeerplaatsen op eigen grond) aan te brengen. Aanpak van deze ongewenste situatie is gewenst. Een koeriersbedrijf van deze schaal hoort anno 2009 niet in een woonstraat zoals de Ferdinand Bolstraat.

Antwoord hoeft niet, actie wordt op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen


 

 

Reacties zijn gesloten.